Art throught the Eyes of the Soul - Umění Očima Duše - Cheryl Yambrach Rose-Hall

14.10.2011 06:18
Nádherné, živé, krásné... Žena ve 2.38 minutě je Libuše, v pozadí Praha...    https://www.youtube.com/watch?v=fvTAreZrWHM&feature=player_embedded  

Posvátná sexualita...

11.05.2011 09:52
Prvotní síla Stvoření Angelina Heart & Yaël Powell Prvotní síly Stvoření jsou přítomné v každé úrovni života a jsou, ve své podstatě, sexuální povahy. Každá galaxie, planeta, hvězda a forma života v existenci od makrokosmu po mikrokosmos je zrozena ze sexuálního spojení, interakce a splynutí...

Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové. Alta...

06.04.2011 20:44
Kněží byli velmi spirituálně vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji, chanelovali vysokofrekvenční energii a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech rozšiřovali mysl pomocí energie získané z kamenů a rytmických vibrací...

Sjednocení dvojplamenů

06.04.2011 19:40
  Hledáte spojení se svým pravým partnerem, svým Dvojplamenem, člověkem, který je pravým odrazem Bohem stvořené druhé poloviny vaší bytosti? Jste ochotní s Boží pomocí otevřít své srdce? Tyto stránky, UnitingTwinFlames (Sjednocení Dvojplamenů) byly vytvořeny pod vedením Boha, aby probudily...

Srdce

01.03.2011 05:52
Jari - Sebepoznání Díváš-li se do očí tomu, koho jsi milovala a který uhasil plamen tvé i své vášně v záhybech těla a ochladil žár doteků, díváš se na sebe. Vždyť nikdo, nikdo nechce poztrácet to nejcennější k čemuž může předivem dnů dojít, pokladu plnému horoucích srdcí. Tak lidé vyhlížejí...

Kroky našeho růstu - Spirituální krize

15.02.2011 13:52
"Šťastný je ten, kdo se učí porozumění a sklízí moudrost. Šťastný,  kdo tuto pravdu pozná, kdo si ji osvojí a ve svém životě uskuteční."         Šalamoun         Každý, kdo na sobě nějakým způsobem pracuje a usiluje o uvědomění, zažil...

Zasvěcení - Odkaz Atlantídy

15.02.2011 13:50
  Zasvěcení znamená stát se vědomým. Každý je vědomý na stupni, který odpovídá odolnosti nervů a těla. Stane-li se člověk vědomým na vyšším duchovním stupni, uvádíme do těla vyšší, silnější, pronikavější síly. Učinit v sobě vědomí nejvyšší a souběžně s tím vystupňovat odolnost těla na...

Životní úkol a naplnění našeho životného úkolu...

31.08.2010 23:06
  Úryvek z knihy Ruce světla – Barbara Ann Brennan o našem životním úkolu se kterým jsme sem na zem přišli, o tom, jak je důležité si jej uvědomit, přijmout a popřípadě s ním i pracovat. Každý jsme jedinečný a každý máme ten svůj, osobní a osobitý. Žádný není ani důležitější, ani méně...

Aktivování Kódů krásy života...

17.08.2010 17:36
  Velmi mne zaujal článek Přijetí krásy života Poselství Máří Magdaleny a nutí mě přemýšlet o kráse... Již od dětství nás ovlivňují názory a pohledy druhých o tom jak máme vypadat a co je krásné a co nikoliv. Lehce sklouzneme k představám druhých o naší vlastní kráse, která se...

Zranitelnost vlastního srdce...

30.07.2010 02:06
  Srdce, už tolik o něm bylo napsáno... Přináší radost, smutek, zklamání, vnímáme jeho hlas, jeho radost, řídí naše prociťování. Je branou k našim vnitřním pocitům, k pocitům osob v našem okolí. Jako každá brána se dokáže zavřít, nevpustit už dál k sobě žádný z vjemů, ať už jsou...