Verš

 

  Mé tělo kryje hábit z růží,

mám hvězd znamení na své kůži.

Jsem obraz hvězd a odraz nebe,

mám ženu muže, v sobě Tebe.

Jsem posel který přes znamení,

svou vírou hledá uzdravení.

Svou službou tam kde chrání,

plní dál svá poslání.

Korunu z trnů nese vkápi,

dlaní smývá vše co trápí.

 Vše změní v jednom okamžení,

kdy nebe sešle tři znamení.

Vše změním v jednom ránu,

kdy v každém z mrtvých vstanu.

Pak znovu v této krásne zemi,

můj lid mnou dojde naplnění…