Verš

 

Nahlédnout na svou vnitřní krásu

a v očích plných toho jasu,

přijmout a nést své poslání,

jež všechny kolem přimámí.

Rukou, srdcem, i duší v těle,

jít cestou svou i osaměle.

A s dary, které touha vznítí,

projasnit dál cestu žití.

Těm jenž přišli byť i z dáli,

došli léku, síly, vstali.

A znovu začli věřit tomu,

že mají v sobě sílu hromu.

Že dokáží mít jasnost blesku

a život uzřít v novém lesku.

S nadějí, jež od vás přijmou,

překonají stránku stinnou.

Kde bolest s láskou zápasí,

jen zdraví tělo nespasí.

Když uvěříme na zázraky,

pak jeden na nás čeká taky...