Verš

 

Prostor a čistota v průzračné vodě,

svoboda, jednota v jediném bodě,

prolnutí moudrosti obou svých hemisfér,

spojených v jedno, s pomocí vyšších sfér.

 

Vnímání spojit s úžasnou moudrostí,

je darem který se u srdce rozhostí,

naplní pohár vlastního života,

přinese naději tam kde je prázdnota.

 

Tam kde se duše setkává s tělem,

tam vězí touhy, které si přejem,

tam ukrytá zůstává i naše síla,

jaderná, výbušná, klidná i milá.

 

Tam v prostoru vlastního čistého obrazu,

můžeme věřit bez potřeby důkazů,

že zůstaly v každém z nás střepiny hvězd,

a celý vesmír můžeme nést.

 

Srdcem svým můžeme pomoci planetě,

vírou svou probudit vnímání ve světě,

pozvednout vibrace lásky a naděje,

každý z nás pro celek láskou svou přispěje.

 

Jen spojit se se světlem ve vlastním těle,

s moudrostí v srdci, jež rozkvétá směle,

i přes všechny překážky nabízet naději,

že muži se ženou vzájemně souznějí.

 

Nejsou již v rozporu, nesoutěží dál,

o to kdo ponese posvátný Grál,

o to kdo dotkne se posvátné hojnosti,

která v nás zůstává ukrytá v moudrosti.

 

Na vlně doteků když oba plují,

energii Grálu si aktivují,

otevírá srdce se ve vlně spříznění,

abych nalezli u sebe smíření.

 

Abychom vstoupili na vyšší úroveň,

než bude celý svět vibračně pozměněn,

abychom vnímali to co k nám přichází,

abychom pouštěli to co nám neschází.

 

Abychom sami i v celku zůstali zároveň,

abychom přenesli nebe si na svou zem,

abychom splynuli ve vzájemné proměně,

aby i planeta dospěla ke změně…