Verš

  

Jsi dnem i snem i zárukou,

jsi jiskra, kterou držím na rukou.

Jsi štěstí, jas i naděje,

lesk perly, když se zachvěje. 

Máš v očích záblesk krásy ráje,

i cestu, která jenom tvá je.

Máš krystal, smaragd v levé tváři,

jež cestu druhým přirozzáří.

Pak s lehkostí v každém kroku bytí,

být spojen tenkou sněžnou nití.

Být oním druhem spojení,

co zemi v nebe promění.

Mít v sobě lásku andělskou

a ctít i touhu pozemskou.

Na tvé cestě smaragd září,

je poslem touhy mnoha tváří.

Vem všechna přání do dlaní,

v nás vzbudí nová svítání...