Verš

 

Je tu prostor, je tu tvar,
je tu svět, který dokonal.
Je tu zdroj i jeho záře,
každá mince má dvě tváře.
Je jednotou i spojením,
je láskou tvou i mámením.
Je vším po čem touží věda,
je malý krásný neposeda.
Má krásu, věrnost, lehkost básní,
je vidět když se člověk zasní.
Jsi má karma, život i zranění,
jsi můj plán i síla mého snažení.