V srdci je vzpomínka lehká a hravá,

kdy láska v lásce, láskou se stává,

proletí oblohou, rozjasní nebe,

které svým voláním naplní Tebe.

 

Nebeská láska spojená s člověčí,

silou svou posvátnou srdce tvé obměkčí,

dopadá po kapkách, v štěstí i žalu,

v těle tvém usedá jak v Svatém Grálu.

 

Přenechá na Zemi poselství svatá,

ke kterým duše tvá zraje a chvátá,

nabízí lásku, která vše pojí,

která vždy sjednotí co bylo dvojí.

 

Naladěn srdcem, pocit tvůj zůstává,

duše si vybírá s kým se v ní střetává,

duše vždy pozná, duše vždy nachází,

kde její dvouplmen srdce své provází.

 

Muž smí být bohem, jen když ženou ožívá,

tajemství prastaré Grálem se rozkrývá,

Grálem jsme byli a Grálem jsme spojeni,

jen skrze lásku přichází spříznění.

 

Zasvěcen paprsky lásky vždy obou,

neseme poselství v souladu s dobou,

v hloubce těch citů, jež vzkvétnou pod duší,

praskají ledy jež skořápky rozruší.

 

Aby se vrátilo vnímání lásky,

kde nejsou podmínky, kde nejsou vsázky,

kde jasně víme, že jsme láskou poctěni,

a v ní tvořit smíme, v ní jsme i svěceni.

 

S díky se obrací posvátné nebe,

k lásce se navrací i skrze Tebe,

s pokorou, úctou, před Tebou pokleká,

a s Grálu esence posvátná vytéká…

Tato fotogalerie je prázdná.