Verš 

 

Přišel jsem na Zemi, vím přesně co hledám,

a mnoho z vás tady dávno už poznám,

mám plán vlastní duše, přesně vím jak,

vydat se za ním a plnit jej tak.

 

Zapouštím do Země pevně své kořeny,

abychom vnímali všechny své proměny,

kroky své směřuji ku stálému spojení,

abychom oba, byli vždy v souznění.

 

Všechno jež potkám, čeho se dotýkám,

to více mne probouzí, tím více procitá,

tím více jsem vnímavý, tím více vím,

tím jasněji pochopím kam vlastně až smím.

 

Nedělám rozdíly mezi Nebe a Zemí,

přišel jsem v časech kdy všechno se mění,

na vlně změny jsme ochoten žít,

nemusím bojovat, v mé změně je klid.

 

Tak kde vy se strnule držíte starého,

tam ve mě už kvete květ života nového,

tam kde chcete plakat, já vidím už cestu,

tam kde chcete soudit, já nevidím trestu.

  

Tak kde máte pocity vlastního selhání,

tak já vidím odvahu a způsob hledání,

tak kde není cesty a jasného řešení,

já vidím šanci, naději, i smíření.

 

Možná vás udiví že v tomto jsem jiný,

že ve chvílích těžkostí nehledám stíny,

a ve chvílích radosti jiskřím jak hvězdičky,

aby jsem prosvítil všechny své cestičky.

 

Jsem v úvodu cesty své a tolik už vím,

tak děkuji vám, že být tady smím,

děkuji za všechno co máme zde na Zemi,

tak buďme zde šťastní, svým životem poctěni...