Zůstaly legendy o těch jež spolu,

bývali rytíři kulatých stolů,

o těch jež bránili svou čest a víru,

těch kteří sloužili v boji i míru.

 

O těch jež rozhodli dát vlastní životy,

principům nejčistším, principům jednoty,

o těch jež věděli více než směli,

o těch jež chránili více než měli.

 

O těch jež spojili po mnoho životů,

statečnost, pravdivost, skutečnou hodnotu,

v každém svém jednání, v konání běžném,

byli vždy v souladu, ve slibu věčném.

 

V jediné linii pravdy té nejčistší,

zůstali symboly ochrany nejvyšší,

zůstali Strážci, obránci darů,

ukrytých po věky ve Svatém Grálu.

 

Ctili vždy bratry své a jim věrni zůstali,

i když je barbaři za víru trestali,

nikdy se nevzdali a žijí v nich stále,

aby svou statečnost šířili dále.

 

By mohli nám ukázat jak žít se dá od věků,

bez závisti, zloby, zvůle a nevděku,

prožívat čestností, skutečnou posvátnost,

v každý den žití svém přinášet upřímnost.

 

 Být symbolem života, pravdy a síly,

i když se zrovna den nezdá tak bílý,

být hvězdou jež drží se své prosté povahy,

být zářící, čistý, v proudu své odvahy…