Verš

Kdo nosí symboly ctností a odvahy,

skuteční rytíři, jen ryzí povahy,

kdo chrání tajemství legend a dějiny,

jen ti kdož skutečně stali se hrdiny.

 

Jen ti kdož dokáží žít pravou víru,

jen ti kdož dovedou svou zemi k smíru,

jen ti kdož život svůj za pravdu položí,

jen ti kdož úkol svůj z beder svých nesloží.

 

Jen ti kdo v srdci svém nosí ty hodnoty,

jež ryzí jsou, pravdivé a z duší jdou do hmoty,

jen ti kdo skutkem svým činí i žijí,

ze společných pohárů jednoty pijí.

 

U kulatých stolů svou čest nosí na dlaní,

se ctí svojí pokornou nedojdou klamání,

hrdiny doby a hrdiny staletí,

znovu se vracejí, světem se rozletí.

 

Kdo mužem se rodí, i mužem vždy zůstává,

pro jeho sílu teď vzdouvá se zástava,

pro jeho plodnost, pro jeho ladění,

mnoho žen skutečných, nalezne smíření.

 

Mnoho těch skutečných duší se otvírá,

když rytíř pravdivý meč svůj už nesvírá,

když otvírá srdce své a blíž k lidem přichází,

tehdy je více těch jež víru nachází.

 

Uvěřit, konat a žít v pravdě jediné,

a věřit že osud náš s štěstím se nemine,

že konáme nejvyšší dobro a poslání,

a naše srdce žijí svá setkání.

 

Žijí a vítězí ve všem co vytváří,

ve všem co pravdivě, skutečně zazáří,

ve všem co prožijí, procítí, zasejí,

propojí srdce své skutečnou nadějí…

Tato fotogalerie je prázdná.