Verš

 

Hluboká modrá v očích jak moře,

hluboká moudrost, chytrost i hoře,

hluboká pravdivost, hluboký cit,

se srdcem v srdci dokáže žít.

 

Převelké plány a touhy bez hranic,

úžasný prostor kde nechybí vůbec nic,

úžasný čas, kdy tvoří v sobě,

všechno co zúročí v pozdější době.

 

Tvořivou zkušenost snad z každé profese,

do toho života sebou si přinese,

zručnost jí vlastní zůstává zárukou,

že vykoná vše, co uchopí do rukou.

 

A pomocí dlaní přetváří svět,

vlastní, okolní, bez dlouhých vět,

bez toho aniž by musela vyslovit,

mění se okolí, které smí pozměnit.

 

Aby dostálo skutečné, kráse a síle,

aby z něj zářila pro další chvíle,

všechna ta bohatství v odlesku hvězd,

všechna ta nádhera, jež smí k nám snést.

 

S se srdcem v srdci, úsměvem na tváří,

přinese naději, jež oči rozzáří,

přinese radost, vděčnost i chtění,

přinese skutečnost, představu, snění.

 

Propojí svět jež zůstal nám oddělen,

pravdivost spojí vše, čím býval poskvrněn,

by v čistotě, kráse, v řádu a dění,

dokázal změnit, co neměnné není...