Verš

 

Archanděl v muži a v mužské linii,

se světlem v sobě, léčí nás dnes,

přináší mnoho co cestou jsme ztratili,

mnoho co není, co potlačil stres.

 

Přináší jemnost a pocity zdraví,

přináší ozvěny daleko ze světa,

přináší poselství jež krásně ladí,

poselství z míst kde moudrost se proplétá.

 

Kde tvoří se minulost, budoucnost, žití,

kde mizí čas a tvoří jen jednotu,

kde význam má každý čin, každičké bytí,

kdy pouhá myšlenka mění se ve hmotu.

 

Kde tvoří se všechno pomocí přání,

kde plní se pouhá myšlenka, sen,

kde může se zhmotnit i to co je zdání,

kde končívá tma a začíná den.

 

Kde rozsévá každý svou pevnou víru,

plní sám sebe a plní i nás,

kde každý nachází svou vlastní sílu,

a dokáže léčit, být plný krás.

 

A každým dnem přinášet pro Zemi dary,

každý den tvořit pro všechny budoucnost,

v každém z nás objevit svá kouzla, čáry,

v každém z nás vnímat osobní šlechetnost.

 

A každému v osobní prostoru věřit,

že dokáže splnit to, s čím přichází zde,

že dokáže pro sebe, pro druhé zhmotnit,

to co sám cítí, za čím vlastně jde.

 

A naplnit číši svou, pohár svůj celý,

a prožít si každou minutu svou,

proto tak velmi k sobě jsme spěli,

ke svému mistrovství, za touhou svou…