Verš

V posvátném chvojí - Se duše má pojí - Posvátné nese spojení.

Všechno co přijde - Smysl svůj nejde - Všechno je cestou hojení.

 

Srdce je voláno - Hlasem tvým protkáno - Tvé jen teď řeči rozumím.

V největší touze - Miluji dlouze - Přání má netlumím.

 

Nosím Ti darem - Květ s každým jarem - Líbáš teď vlastní Bohyni.

S úctou se skláníš - Srdce mé bráníš - Byť ve mně máš svoji strážkyni.

 

Pozvedám oči - Když touha tvá  vkročí - A touto cestu se vydávám.

Abych v citu -  V tvé duši skrytu – Šla s tím že se Ti oddávám.

 

Aby jsi cítila - Touhu svou prožila - A stavěla na tvém základu.

Aby jsi pochopil - V chrámu svém postavil - Oltář i pro mou zahradu.

 

Abys přijal - Dary mé pojal - Jak vzácné kovy radosti.

A ty pak střežil - Ve všem cos prožil - A spojil je ve své moudrosti.

 

Procitám ze snů - V náruč tvou klesnu - A celá se Tobě oddávám.

Ve všem co cítím - Láskou se třpytím - A v lásce tvé také zůstávám.

 

Posvátnost muže - Jen žena může – Navrátit v jasné línii.

Teď vrátit ji zpět - Pozvednout svět - Pozvednout mužskou hostii.

 

Ctím Tě i chráním - Touhou svou mámím - Světlem svým svítím na cestu.

Aby ji zastavil - Srdce své poklonil - A přijal mne jako nevěstu…

Tato fotogalerie je prázdná.