Aktivování kódů krásy života...

17.08.2010 17:36

Velmi mne zaujal článek Přijetí krásy života Poselství Máří Magdaleny a nutí mě přemýšlet o kráse...

Již od dětství nás ovlivňují názory a pohledy druhých o tom jak máme vypadat a co je krásné a co nikoliv. Lehce sklouzneme k představám druhých o naší vlastní kráse, která se většinou omezuje na krásu těla.

Pokud naše tělo neodpovídám určitým standardům, není dostatečně krásné a dokonalé, nejsme se sebou spokojeni. Můžeme si snadno vytvořit spojení – nejsem krásný/á = nemám právo na krásu. Nejen na krásu tělesnou, ale i krásu života samotného. A to je velká škoda. Opravdová krása nemusí být jen ta povrchní, ta viditelná na první pohled. Jistě, každého potěší pohled na krásnou postavu. Ale vzpomeňme si, kolika lidem jsme pohlédli do očí a měli pocit jako bychom se dívali někam daleko, hluboko… A jak byl pohled příjemný a radostný. Při některém se nám svíralo srdce, hrdlo a zastavoval se nám dech. Jeden pohled do očí a víme, že přesně tento člověk má pro nás nějaký význam, že je pro nás důležitý. A naopak, některé z pohledů jen těžce sneseme…

Svou vlastní krásu většinou ani nevidíme a nevnímáme. Zkoumáme detaily naší nedokonalosti a opomíjíme sami sobě pohlédnout do očí, s láskou, říci si: „Jsi krásný/á, mám Tě rád/a“. Slova, která obsahuji tolik krásy, kolik v té chvíli uneseme. Naše tělo se prohřeje teplem a energií, které mu tím vyšleme. Aktivujeme v sobě ještě více krásy. Vyjádříme mu tím nejen lásku, ale i vděčnost, že právě ono nám dovoluje žít, že je naší krásnou a přirozenou součástí. Zaslouží si ocenění, láskou, krásu, tak jak si ji zasloužíme i my sami. V celé línii našeho života, ve všech oblastech, ve vztazích, v přátelství, v každém dnu. Kolik radosti nám přinese byť jen jeden den naplněný krásou a láskou. Opusťme na chvilku kritizování a kontrolování sebe sama i ostatních. Zkusme procítit svou vlastní krásu, svou vlastní identitu a svou jedinečnost. Tu, kterou nám nikdo nevezme a s kterou jsme na tento svět přišli. Přijměme svůj život jako dar, svou krásu jako dar, který si zasloužíme, tak jako si zasloužíme radost, štěstí i lásku. Opravdová krása není jen ta viditelná, ale je to i naše osobní esence, kterou vnímáme kolem sebe. Krásná a úžasná, jedinečná…

 

Zde je odkaz na článek:

 

https://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=304:55-pijeti-krasy-ivota-poselstvi-mai-magdaleny-&catid=64:dali-temata&Itemid=121