Posvátná cesta lidské duše - kalendářové obrázky pro rok 2017

26.12.2016 09:28

Poselství roku 2017 - skrze naši duši

Možná čas od času přemýšlíme, kdo vlastně jsme, kým jsme a kam směřujeme. Ať už odpověď na otázku přichází či nikoliv, zkusme si na chvilinku představit, že jsme jen pouhý odraz naší krásné duše. Jsme tělo, z masa a kostí, máme srdce, oči, úsměv, ale také Duši. Duši, ve které jsou vetkány všechny naše/její dřívější prožitky i poznání. Duši, ve které je ukryto veškeré naše bohatství, které jediné si vezme na svou další pouť po našem životě zde na Zemi.

Ano, máme Duši, která ví, kam směřují naše kroky a po čem touží naše srdce. Je těžké vnímat a žít jen podle svých pocitů a záměrů, které by byly v souladu s tím, co chceme a co by bylo „správné“ žít. Odložit představy toho, co se od nás očekává a kým bychom měli být. Ale vždy, vždy se objeví kousek času, prostoru, situace či prožitku, který nás hluboce zasáhne a my cítíme, že právě v té chvíli je „něco nějak jinak“. Něco se mění, něco přichází, něčím jsme obdarování, nebo naopak nám je odebráno to, co již našemu životu neslouží. V té chvíli máme pocit, že vnímáme více než jen naše lidské tělo i žití. Otevírá se v nás hluboké poznání a pochopení. V té chvíli je ten pravý čas pro zastavení a zázraky. A ty k nám přichází…

Díváme se na ně skrze přivřená víčka, cítíme jejich vůni, vnímáme jejich smysl. V té chvíli naprostého smíření a odevzdání k nám sestupuje naše vlastní duše s poselstvím, kam a kudy máme jít. Která z cest je pro nás opravdu ta nejsprávnější a nejposvátnější.

A nemusí to být nutně cesta úžasně duchovní. To nikoliv.

Zachytíme-li ten moment naší existence, kdy jsme v jediném záměru se svou duší, srdcem i tělem, je to obrovským požehnáním. Tehdy se nám svět mění před očima a rozkvétá v každém posvátném momentu. Posvátnost není tedy jen něco mystického, je to stav, kdy sami v sobě cítíme, že jsme součástí obrovského požehnání, které se srze naše žití manifestuje na zemi. A je jen na nás, zda s tímto pocitem chceme žít, sdílet s ním naše další chvíle a zda si jej uchováme pro svá budoucí tvoření, rozhodování, poznávání, či jen prosté žití.

Duše na svět přichází, aby se dále učila a poznávala. Je moudrá a tak krásná, jako je moudrý a krásný základ každého člověka. Duše je naším mistrem, který nás může hodně naučit. A zároveň ona sama se učí skrze naše prožitky. Je to krásná spolupráce více úrovní lidského bytí. Je to hra, na kterou máme tento lidský život. Posvátný život. A opět je jen na nás, či objevíme svou vlastní posvátnost, smysl svého žití a budeme vnímat symboly, které jsou pro nás požehnáním a posílením naší cesty, či jen zůstaneme neměnně a neosobně součástí celku, který nás odnáší mnohem dál od nás samotných, od naší Duše.

Přeji Vám, aby jste díky obrázkům a textům dokázali vnímat slova, barvy, obrazce, které rezonují s Vaší duší. Podařilo se Vám vnímat právě to, co tolik potřebujeme. Slyšet témata, která Vás právě v této chvíli dokáží tak jemně oslovit a léčivě pohladit. Nic z toho, co prožijete nebude náhoda. Bude to součástí Posvátné cesty Vaší duše.  

Stačí se jen dívat a naslouchat.

Krásnou cestu, milí přátelé…                                                                                               Lenka