Mandalový kalendář pro tento rok aneb S poselstvím Atlantídy po celý tento rok...

24.02.2013 09:15

Jen krátce o tom, s čím jsou letošní obrázky spojeny:

 

Energie každého z obrázků nese svou vlastní esenci a je spojena s hlubokými tématy v nás, s tématy posvátnými pro naši duši. Vyzvedá na povrch energii slov jako jsou procitající sebeláska (únor), znovuobjevená svoboda (duben), posvátné božství  (listopad), vzkříšení duše (prosinec)... Aby tato slova, tato témata byla vynesena mezi nás, do našeho života, do našeho vědomí. Abychom tato slova nejen vnímali, ale ctili i žili. Každé z těchto témat vyživuje naši duši, zkrášluje naše srdce a osvobozuje naše vědomí. Nemusí být rozpoznáno do nejmenších detailů, ale přeje si být vysloveno, pochopeno, ukotveno, přijato. V nás, v našem srdci, v naší duši, na naší cestě životem.

 

Obrázky vznikaly během září a října 2012. Každý z nich je jedinečný, protože každý z nich je dodatečně, po tisku, ručně domalován zlatou barvou, zlatou energií, dodávající mu další rozměr, další úroveň poznání. Není tedy jen obrázkem „z tisku“, ale jako by byl právě tou zlatou posvěcen a ještě více prozářen.

 

Poslání kalendáře, jako celku, je spojeno s poselstvím Atlantidy. S energií čistoty, moudrosti, jedinečnosti. S energií prostupující, propojující náš a atlantský svět a přinášející tu nejkrásnější a nejléčivější esenci, oživující a vyživující témata, která nás provází celý náš život. Přináší rozpomenutí, připomenutí, vzkříšení pocitů, které máme v sobě a které si přejeme žít. Přeje si je skrze nás žít naše duše. Žít, cítit, tvořit, být jimi, být sami sebou, být posláním, se kterým jsme zde přišli, být průvodci, léčiteli, kouzelníky, objeviteli… vlastního života. Možná nám kalendář v lecčem může i pomoci, nebo jen napovědět, nebo nás prostě jen potěšit.

 

Přináším jej jako výzvu i poselství. Jako předlohu. On sám, potažmo jeho obrázky, nám prosvěcují cestu. Cestu dalším rokem našeho života.

 

Cena tohoto kalendáře je stanovena na 450 Kč. Právě pro jeho jedinečnost a dokreslování. A to za formát A3.

 

Přeji všem kalendářovým obrázkům, aby přinášely svá poselství a nepřestaly na nás dýchat svou úchvatnou, čistou, jedinečnou energií. Aby nepřestaly být mosty mezi námi, naší duší i našimi světy.