Kroky našeho růstu - Spirituální krize

15.02.2011 13:52

"Šťastný je ten, kdo se učí porozumění a sklízí moudrost. Šťastný,  kdo tuto pravdu pozná, kdo si ji osvojí a ve svém životě uskuteční."         Šalamoun

 

      Každý, kdo na sobě nějakým způsobem pracuje a usiluje o uvědomění, zažil různé fáze růstu. Meditací, modlitbami, prací s energiemi, užíváním esencí se zvyšuje vibrační úroveň jednotlivých jemnohmotných těl. Pokud se to neděje harmonicky, objevují se nepříjemné symptomy, které se mohou podobat psychózám.

     V dřívějších dobách se lidé stáhli do klášterů, ášrámů nebo jeskyní a tam, odříznuti od každodenního života, procházeli vývojovými kroky. Dnes se zvyšuje vibrace i u lidí, kteří na sobě vědomě nepracují. Příčinou je energetické zvyšování úrovně Země, což ovlivňuje všechny lidi. S objevujícími se symptomy se proto musíme vypořádat i v každodenním životě.

      Zvyšují-li se naše vibrace, dochází k tomu, že se uvolňují blokády v jemnohmotném energetickém poli nebo se tyto blokace stávají viditelnými, dají se pocítit. Dochází také k tomu, že se rozvíjejí schopnosti a pak pociťujeme rozdíl mezi hrubohmotným tělem fyzickým a jenohmotnými těly. Když se vibrace zvýší prudce, mohou být symptomy velmi silné. Takové stavy bývají označovány jako "spirituální krize".

     Pokud jsou krize jako takové rozpoznány a akceptovány, potom je možná transformace. Jsou to vývojové kroky, šance pro léčení. Tyto reakce jsou přechodem k přirozenému zdravotnímu stavu nebo vibrační úrovni. Podobné reakce zažíváme, když byly naše ruce velmi prochlazené a pak se opět zahřály. Přestože stoupne teplota rukou na normálních 37"C, což je jindy příjemné, nyní to svědí a bolí. U rukou víme, že je tento pocit normální, ale symptomy zvýšení vibrace jsou ještě málo známé. Může nám velmi pomoci výměna informací s druhými, kteří zažívají něco podobného .

     Zvýšením vibrací se projasňuje emocionální a mentální tělo. Uvolněná energie nás činí více živoucími, veselejšími a lehčími. Současně s tím se mohou vynořit staré energetické vzorce chování, zážitky,... Zažíváme pocity a situace, které mají původ v minulosti, vzpomínky z dětství, bolesti opuštěného dítěte, strachy z již uplynulých dnů a životů. Byly pevně drženy v těle a emocionální oblasti, kde blokovaly energetický tok. Když se blokáda uvolní, což se stává i pomocí metod, které s tělem pracují, osvobodí se také staré obrazy a pocity.

     Někdy se nás zmocní bez viditelného důvodu smutek, deprese, beznaděj, vztek, napětí a podrážděnost, zoufalství či různé druhy strachu, pocity viny, starosti o budoucnost či strachy z neodůvodněné existence. Mnozí lidé se cítí unavení, připadají si jako by byli z olova a hodně spí. Každý reaguje svými vzory. Proto se nedivte, když se vynořují staré vzory deprese, uzavřenosti, zoufalství, vzteku nebo touha po alkoholu, cigaretách nebo dokonce až drogách.

     Někdy jsme ve stavu euforie, vířivé radosti a uchvácení, pociťujeme příjemné proudění v těle, vibraci a šimrání, někteří najednou vidí barvy a světelné jevy.

    Proti radosti nic nemáme, ale nepříjemných pocitů se snažíme zbavit tak rychle, jak nejvíce to jde. Nyní ale nejde o to zbavit se nepříjemných pocitů. Snaha zbavit se jich vyvolává vnitřní boj, který nepříjemný stav ještě zesiluje. Když se nám daří přijímat tyto nepříjemné stavy, uznávat je jako součást procesu a pokládat je v daném okamžiku za "správné",  pak jimi procházíme rychleji.

     Zvyšování vibrace zesiluje smyslové vnímání. Objevují se schopnosti jako jasnozřivost, vidění aury, jasné cítění, telepatie, přenos světelné energie a přístup k vyšším úrovním vědomí. Mnozí lidé jsou otevřeni jiným stavům vědomí a stává se, že jim do vědomí náhle pronikají obrazy, tušení, poselství nebo vize. Mnozí lidé pozorují, že se jim během duchovního vývoje mění jejich stravovací zvyklosti a mají méně hlad.

     Pokud se takové neobyčejné schopnosti náhle projeví u nepřipravených lidí, jsou velmi často znejistěni a pociťují úzkost, jelikož nerozumí tomu, co se s nimi děje. Nedokáží se nikam zařadit a jejich okolí jejich strach často ještě zesiluje.  V tomto období velmi pomáhá dívat se na sebe jako pozorovatel a uvědomovat si, že jde o vlny růstu.

 

Zpracováno dle:  Pomoc z duchovního světa : P. Schneider, G.K. Pieroth