Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové. Alta...

06.04.2011 20:44

Kněží byli velmi spirituálně vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji, chanelovali vysokofrekvenční energii a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech rozšiřovali mysl pomocí energie získané z kamenů a rytmických vibrací ze zpěvu, bubnování nebo hraním na jiné nástroje. Tímto způsobem se každý člověk mohl otevřít přítomné léčivé síle.

Kněží se naučili se zpomalovat mozkové vlny a užívat teleportaci, telekinezi, levitaci, telepatii, měli schopnost snímání a precitipitace (srážení). Zasvěcování v atlantské pyramidě se soustřeďovalo na koncept smrti a znovuzrození a jejím cílem bylo, aby tělo, mysl a duch pracovali společně a poskytovali jedinci sílu a moc. Ti, kteří prošli, se stali Zasvěcenci Chrámu Poseidona. Kněží - vědci měli neomezené prostředky a tisíce let na to, aby rozvinuli technologii, vycvičili mysl a otevřeli srdeční čakru. Aby pozvedli svou mysl, posílili schopnost intuice a uvedli obojí do rovnováhy, k čemuž bylo třeba alespoň 20 let intenzivního studia a cvičení. Během této doby kněž&iac ute; - vědci studovali přírodní vědy, rozšiřovali vědomí a zlepšovali své psychické dovednosti. Naučili se užívat intuici, rozvinuli své logické myšlení a uvedli tyto složky do souladu. Kněží nosili hábity různých barev. Novicové nosili světle zelený, Adepti světle modrý, Zasvěcení bílý, Mágové červenooranžový, vládcové tmavě modrý.

Učili se sebedisciplíně, soucítění a empatii ke všem bytostem, žili v přítomnosti a v tichosti, učili se vnitřnímu klidu, zpívali, meditovali, vizualizovali, zažívali jednotu, učili se o energetickém poli a procvičovali léčebné techniky, kontrolu mysli a slaďování čaker. Poté se učili udržet si svůj klid mezi lidmi, pokud se setkali se svou slabou stránkou, naučili se ji proměnit v silnou stránku, učili se pokročilejší léčebné techniky, práce s krystaly a kontrole mysli, například jak nasměrovat energii, aby se ruce staly horkými, jak snížit svou teplotu nebo jak pomocí teleportace přemístit sklenici vody. Učili se síle vděčnosti, teleportaci, telekinezi a levitaci, být bytostí, přes k terou protékají vyšší energie. Každý si vybral dovednost, kterou rozvíjel, někteří se stali spirituálními učiteli, poradci nebo pracovníky v chrámu, jiní se učili práce s krystaly nebo spirituálnímu léčení. Spirituální poradci se zabývali nerovnováhou ve vztazích nebo pomáhali členům rodiny, jak nakládat s emocemi. Spirituální léčitelé pomáhali lidem srovnávat energetické pole. Pracovníci v chrámu vedli pohřební obřady nebo obřady spojené s narozením a křestem a také pomáhali cvičit Novice.

 

 

Aby se Adept mohl stát Zasvěceným, tedy kněžím nebo kněžkou, musel splnit úkol, aby ukázal své schopnosti - mít schopnost pokročilé levitace, ovládat své tělo – tep srdce, hladinu cukru a teplotu, ovládat se, kontrolovat mysl, tát se měli neviditelnými, umět odvést duši zemřelého, pracovat s energií pyramidy a pomáhat udržovat čistou a vysokofrekvenční vibraci Atlantidy.

Kněžím a kněžkou se stala osoba, která dosáhla v chrámu zasvěcení. Oblékla si dlouhý bílý šat a stala se kněžím nebo kněžkou v nejnižším stupni kněžství. Záleželo na ní, zda postupně dosáhne vyšších stupňů a zda bude hodna užívat další, silnější zdroje energie. Žili v lásce a jednotě. Kněží byli muži i ženy. Kněží byli cvičeni zvyšovat sexuální energii a užívat ji pro službu božství. Kněží byli poctěni touto možností. Pouze těm, kteří byli připraveni užívat sexuální energii k tomuto účelu, bylo dovoleno se dostat na tuto úroveň. Kněží a kněžky měli různé úkoly, odpovídající jejich schopnostem. Vedli skupiny lidí, kteří chtěli být zasvěceni. Dávali jim cvičení ke koncentraci. Trávili část času v chrámu a část času venku mezi lidmi. V chrámu pak přijímali lidi, kteří potřebovali radu v nějaké záležitosti. Nezapomínali, že každý člověk má právo na své sebeurčení, a to nesměli porušit. To by byla černá magie. Často by bylo lehké pomoci člověku z těžkého problému, kdyby ho naplnili svou vůlí. S tímto by museli vzít na sebe i odpovědnost a vyřešení problému by nebyla jeho zásluha, ale zásluha kněžího. Vzal by mu příležitost obstát ve zkoušce. Věděli, že každ&yacut e; člověk musí své problémy řešit sám, a tak rozvíjet sílu vůle a rozšiřovat obzor svého vědomí. Pomáhali duším, které i po smrti bloudily stále v pozemské atmosféře na jejich cestě dál. Kněžky prostoupily tyto duše silou lásky, což těmto duším umožňuje se spojit se svým vědomím a najít cestu dál. Některé kněžky vyučovaly chrámové tanečnice. Jiné kněžky na duchovní úrovni kultivovaly sexuální energii mladých mužů, aby byli zdravější a krásnější. Učily muže užívat pud silou ducha a snažit se o vyšší duchovní spojení.  Dále kněží a kněžky prozkoumávali aury dětí, aby ro zpoznali jejich talenty, které byly ceněny a rozvíjeny. Poté vybrali Novice a pomohli jim rozvíjet jejich vlohy.

Všichni zasvěcení se shromažďovali večer při západu slunce. Seděli v kruhu. Nejprve očistili své duševní tělo. Poté se všichni podali ruce a vytvořili proudový kruh, kde hlavní velekněz a jeho zástupce přivedli proud nejvyššího božského stupně do jejich těla. To jim všem pomohlo prožít stav nejvyššího vědomí božské jednoty. Tímto způsobem se rozvíjela odolnost nervů kněží mnohem rychleji, než kdyby byli závislí jen na vlastní energii. V současné době se lidé shromažďují, aby se chytli za ruce a vytvářeli světelné kruhy.

Mágové dosáhli vyšší úrovně vnímání a pronikli tajemstvími přírody, života, smrti, nekonečna a věčnosti. Dosáhli vysokého stupně intelektuálního zasvěcení. Byli zdatní v astrálním cestování a často opouštěli své fyzické tělo. Předpovídali budoucnost. Měli schopnost přesného pozorování okolního světa. Mágové byli vysoce trénovaní vědci, alchymisti, astrologové, astronomové, věštci a numerologové. Byli šamani a ovládali živly Země a magii. Byli v kontaktu s mrtvými a odváděli duše mrtvých, prorokovali a věštili. Viděli do budoucnosti a varovali druhé při nějaké hrozbě. Když úkol Mága byl na Zemi vykonán, šel do speciálně upravené křišťálové komnaty, kde jeho duše opustila tělo, a nikdy se už nevrátil. Vrátili se na svou domovskou planetu. Mágové se během praktikování svých schopností stali velmi silnými. 

 

Velekněží a Velekněžky dosáhli sedmého stupně zasvěcení. Asistovali při léčení a pomocí své síly a znalostem, hůlky, laserového krystalu přiváděli do nemocných těl novou životní sílu. Tito lidé se uzdravovali během několika vteřin. Jako se svářejí kovové kusy do jednoho zahřáním, tak se zase spojují hůlkou života zlomené kosti a hluboké rány ve svalech, šlachách, žilách, nervech a kůže znovu srůstá. Velekněží a Velekněžky udržovali energetickou ochranu nad Atlantidou. Každý Velekněz a Velekněžka byli odpovědni za určitou oblast a řídili ji podle jejich individuální energie, aby dostali šanci uskutečnit tento experiment do požadovanýc h výsledků. Neměli partnery.

Alta bylo seskupení vysoce vyvinutých duší – Veleknězích a Velekněžek. Tyto bytosti žili v těle, které vibrovalo mezi frekvencí 5D a 6D. Těla Veleknězů a Velekněžek svítilo světlem. Jejich domovem byl Chrám Poseidona. Velekněží a Velekněžky prošli několika testy, kde byli zkoušeni, jestli si mohou udržet za každé okolnosti vysoké vibrace a být těmi, kteří určují směr. Jejich důležitým úkolem bylo jednat na základě integrity a cti. Byli to mistři ve tvoření, kteří udělali spoustu praktických rozhodnutí na Zemi. Měli schopnosti, které si ani nedovedeme představit, např. p řes silové pole chanelovali magnetickou sílu, aby kolem planety vytvořili energetickou síť. Pomocí vytvořených linií bylo jednodušší nad nimi cestovat. Přes spojení Alty působila Intergalaktická a celá jejich energie byla zaměřena na to být prostředníkem mezi Intergalaktickou radou a lidmi. Léčili na vysoké úrovni - věděli, že celý vesmír odpovídá na určité souzvuky a kombinace tónů, a že specifické rytmy mohou vyléčit člověka. Udržovali kontakt s jinými galaxiemi, rozhodovali o budoucnosti, udržovali čistotu a ochranu portálu Velkého krystalu. Veleknězi a Velekněžky spolupracovali, aby udržovali krystalickou ochranu nad Atlantidou.  Alta učila techniky učení and přijímala instrukce od Intergalaktické r ady. Velekněží a Velekněžky stáhli potřebné informace do Velkého krystalu, ze kterého si dané učení stahovali ostatní lidé.

Veleknězi a Velekněžky chanelovali informace od Intergalaktické rady. Bylo to jako se naladit na rádiový signál. Vedení, které dostávali, bylo hlasité a jasné. Alta a Mágové měli také telepatické spojení s vladaři jiných planet, aby si vyměňovali informace a vědění, a těžili z jejich moudrosti. Poté, co Atlantida začala upadat do chaosu, začali být s tímto spojením problémy. Veleknězi a Velekněžky potřebovali zavést častou obousměrnou komunikaci s Intergalaktickou radou a užívali telepatii. Jak se frekvence planety začala snižovat, tento způsob komunikace se zdál čím dál únavnější a obtížněj&scaron ;í. Před pádem Atlantidy se setkala, aby znásobili jejich energii, aby od Intergalaktické rady dostávali přesné telepatické vedení. Alta při speciálních obřadech posílala lidem vysokofrekvenční světlo, aby lidé Atlantidy žili v čisté energii. Vedli důležité obřady, jako povýšení různých úrovní kněžství, nebo přivítání ročního období. Někteří z nich chanelovali spirituální zákony Atlantidy.

Některé osoby k zasvěcení nikdy nedozrály. Mohly pak  zůstat celý život ve službách chrámu. Kněží, Velekněží a Mágové nám ze spirituálního světa pomáhají si vybrat naše budoucí životy a učí nás mezi inkarnacemi. Jsou to vyšší spirituální bytosti a Mistři. Jejich schopnosti a dary, které užívali v Atlantidě, nám nyní pomáhají. Někteří se do současné doby inkarnují.

 

Cvičení kontroly mysli. Změna teploty. Uvědomte si teplotu a barvu rukou. Zavřete oči a zaměřte pozornost na svou pravou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně horkou vodou. Pociťujte teplo, které vstupuje do pórů vaší ruky a jak se vaše ruka stává teplou. Poté se zaměřte na levou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně studenou vodou. Pociťujte chlad, který vstupuje do vaší ruky, jak ji obklopují ledové kousky a jak se vaše ruka stává studenou. Otevřete oči. Všimněte si, jakou teplotu a barvu mají vaše ruce. Opakujte to do té doby, než to budete umět.

Některé převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.