Kalendářové obrázky pro rok 2020

31.12.2019 15:48

 

Letošní kalendář je malým připomenutím stále aktuálních témat spojených s žitím člověka a jeho Duše.

V textech i obrázcích jsou nám připomínána, ať již symbolicky, nebo skrytě slova jako čestnost, ryzí kvality, posvátná spříznění, žehnání, věčnost, smíření…

Slova, která v sobě nesou obrovskou moudrost, kvalitu i energii. Občas nás v životě doprovází a jsou nám připomenutím něčeho čistého, nadpozemsky krásného, něčeho, co hledá každý z nás. Skrývají v sobě obrovskou milost a poklid, kterým bychom se ta rádi naplnili.

Je nám připomínáno, že jsme zde na Zemi tak trochu jako „na stáži“ a záleží jen na nás, jak bude naše poznání i poslání uskutečněno. Zda se dokážeme ukázněně zhostit svých úkolů, poučit ze svých chyb, prožít vše potřebné, co nám ještě v našemu uvědomění schází. Možná, že nenasbíráme ten největší počet možných bodů ve stále pestřejších životních situacích, ale hlavní je, že zůstaneme stále pravdivými, čestnými lidmi, se skutečnými hodnotami ukotvenými v ryzích kvalitách. Zda dokážeme mít alespoň občas své srdce na dlani, oči otevřené, myšlení činorodé a čisté.

Mějme vždy na zřeteli, že jsme zde právě také kvůli naší duši, která se skrze naše prožitky manifestuje, učí i zdokonaluje. Vše si bedlivě zaznamenává ve své neomezené paměti a jednou, až přijde ten její čas, vyobrazí svá poznání v těch nejkrásnějších barvách.

Nic není dílem čiré náhody: setkání, životní situace, nehody, vítězství i prohry. Ve všem bychom měli naleznout alespoň malou symboliku a poučení.

Nikdy na nic nejsme sami. Jsme součástí naší rodinné linie, našich předků i těch, kteří přijdou po nás. Z části jsme zodpovědní za náš společný obraz, který se pomalu vytváří a žije námi, s námi i skrze nás.

Možná nám tento rok přinese mnoho nádherných obrazů a tak Vám ze srdce přeji, aby jste alespoň v některém nalezli to své, jedinečné a skutečné já, které je odrazem Vaší nádherné Duše...