Grálová poselství pro naši Zemi...

29.07.2011 22:15
Je úsvitů v noci a v nocích je den,
jsou pouta tak silná jež nepředčí sen,
je síla v nás společná, jež pevně nás pojí,
jsou chvíle kdy národ je připraven k boji.
 
Jsou meče jak z olova a pevnost jim chybí,
jsou srdce tak čistá jež věrnost Ti slíbí,
jsou nadějí v kalichu, v nádobě boží,
jsou tajemství skrytá na svatém loži.
 
Jsou kroky v níchž vidíme vytvářet dějiny,
jsou chvíle jež přinesou po zkáze květiny,
jsou posvátné chvíĺe v níž dech se nám tají,
kdy srdce pokleká, kdy plány v nás zrají.
 
Kdy sejdou se hvězdy a dávají znamení,
že znovu v jednom spolu jsme zpříznění,
kdy otvírá Země má poklady králů,
posílá pro všechny poselství Grálu.
 
 

„V pokoře, kráse, lásce a čistotě,

poklekni lide můj k největší hodnotě,

vracím Ti do rukou, co tvým kdysi bývalo,

co navždy ukryto v srdcích ti zůstalo.

 

Povstaňte rytíři v nádherném zbroji,

probuďte zem ať s nebem se spojí,

zástupci nejvyšší, vždy z rodu králů,

přináší poselství o Svatém Grálu."