Energie na leden 2011

30.12.2010 23:32

 

Pomalu a zvolna nastupují energie roku 2010. Vše začíná nově a jinak, ale zatím ještě hluboko pod povrchem, bez hmotné formy projevu. Navenek se zdánlivě příliš neděje, jako bychom se ocitli v nějakém „oku uragánu“ nebo můžeme mít pocit „klidu před bouří“. Jak rozdílné oproti silnému energetickému kolotoči minulého roku. Začátek ledna přináší zklidnění a jakoby zastavení po náporu silných prosincových energií.To nám dává možnost na chvíli se zastavit a ještě přehodnotit a přezkoumat, kterým směrem bychom se tento rok a v dalším období chtěli vydat a zda tato cesta skutečně s námi rezonuje. Důraz je na slově „chtěli“ a záměrně nepíšu „měli“. Protože nyní už jsme schopni nahlédnout a naladit se do svého nitra, vnímat vedení své Duše a vydat se tou cestou, kterou vnímáme a cítíme ve svém srdci, jako pro nás tu nejpřitažlivější a nejradostnější. Možná ještě teď skoro na poslední chvíli zjistíme, že se před námi vynoří úplně jiné a nové možnosti a cesty, než jsme původně měli v plánu. Prosincový slunovrat v mnoha směrech „převrátil“ a přehodnotil ještě některé oblasti našich životů. Silné energie otevřely v mnohých další a hlubší úrovně. Objevily se nové oblasti k prozkoumání a přehodnocení. To nám dává možnost proniknout hlouběji a opravdověji ke své skutečné podstatě, vrátit se k sobě „domů“, do svého nitra. Leden je tedy příležitostí k zastavení a hlubokého propojení se svým vnitřním duchovním vedením. První měsíc tohoto roku nám přináší možnost spojení se svým vnitřním Mistrem, Mágem nebo lépe řečeno – se svou Duší.

Začíná první měsíc nového roku, nové desetiletí. Stojíme tedy na novém začátku a všechno máme možnost zažít nově a jinak. Proto je velmi důležité uvědomit si, co skutečně ve svém životě chceme a co nechceme. Co je důležité pro nás osobně a co ne. A to nám nikdo jiný neřekne, neporadí a ani nemůže. Odpověď na tuto otázku nalezneme jen sami v sobě. Nikde jinde. Využijme tedy možnosti lednového ponoření do hlubin a spojení se svou Duší k tomu, abychom skutečně nalezli sami sebe. Vše, co už s námi nerezonuje, rozpoznáme podle toho, že nám nepřináší radost ani naplnění, obírá nás to o energii a možná vede i k pocitům marnosti a zbytečného rozptylování nebo ztráty času. Naopak věci, které nás baví a naplňují, to co děláme rádi a s chutí, jsou skutečným přáním a cílem naší Duše. Pokud nás tedy pomyšlení na jakoukoliv novou cestu a nový směr naplňuje radostným očekáváním, pak je to pro nás to pravé a v souladu s naším nitrem. Že tomu tak je, zjistíme ve svém srdci. Naše mysl může ještě ve spojení s Egem začít projevovat obavy a pochybnosti. Ale to je právě možnost a výzva, jak ve škole života opět zvládnout další lekci. Důležité je opravdu následovat své srdce a nechat se jím vést s důvěrou, že nás skrze ně vede naše Vyšší Já.

Pokud se ještě v našich životech objeví a začnou projevovat menší či větší dramata, je to v těch oblastech, které jsme ještě nestačili během minulého roku prosvětlit a transformovat. Je to způsobeno dozníváním energií roku 2009, které měly vliv na naše vztahy a jejich transformaci. Opakovaně nás to přivádí k situacím, které nám ještě naše Ego neumožnilo pustit a kde se v nás ještě vyskytují pocity strachu na různých úrovních našeho bytí. Tyto situace a dramata nám přinášejí možnost pochopení a opuštění starých vzorců.  Poté co dojde k pochopení a uvědomění, může následovat jejich opuštění a rozloučení se s nimi. To nám umožní v tomto roce, který nám přináší energii tvoření, zaplnit tímto procesem opouštění nově vzniklé prostory něčím zcela novým, kreativnějším a více v souladu s námi. Rok 2010 přeje tvořivosti a my máme příležitost začít zcela Nově tvořit, podle našich vlastních vzorců a matric, které si zcela vědomě a kreativně můžeme utvářet sami.

Zatímco minulý rok 2009 se podle tarotové symboliky nesl ve znamení a energii Velekněžky, jejíž energie pracují spíše na podvědomé úrovni, rozvíjejí oblast intuice a mistrovského vědomí s hlubokým ponorem a objevováním tajemných sil v sobě, tento rok 2010 se ponese v energii tarotové Císařovny, Vládkyně, Velké Bohyně Matky.  Tato ženská archetypální kvalita ztělesňuje síly přírody, plodící bez ustání nový život. Je výrazem vitality, plodnosti, růstu a zrození. Je nevyčerpatelným pramenem veškerého života, naší tvořivou silou a zdrojem hojnosti. Spojuje nás tedy i s Novou Zemí a přináší možnost čerpat a tvořit z jejích zdrojů. Ne náhodou již druhý rok nese převládající vibrace ženské kvality. Tak se to, co se minulý rok objevilo a vznikalo ve vyšších úrovních našeho vědomí, dostalo tento rok šanci zrodit se ve své fyzické podobě. Vše, co jsme v minulých obdobích naplánovali a stvořili v duchovní úrovni, můžeme nyní převést a zrealizovat i v reálné podobě. Dva roky po sobě s převládající vibrací ženské energie umožní ukotvení a zakořenění v Nové Zemi a nové zrození a přeladění i na úrovni našich fyzických těl. Ne náhodou se i nové vědomí probouzí nejprve skrze ženy, nositelky a tvořitelky nového života. Ženy jsou přirozeně schopné nepodmíněné lásky a vrozená vnímavost a citlivost jim umožňuje dříve než většině mužů uchopit a otevřít se všemu novému, co přichází. Proto také ženám v této době přináleží úkol - skrze otevřené srdce a lásku pomoci otevírat také srdce mužů a pomoci jim pochopit…

Před pár dny jsem měla vizi a silné spojení s Marií Magdalenou. Viděla jsem ji těhotnou. Umožnila mi pohled dovnitř jejího vzedmutého života. Uvnitř jejího těla čekal na zrození svatý Grál. Toto kosmické vědomí jednoty se prý již brzy zrodí zde na Zemi skrze dcery člověka. Její podoba z minulého roku, kdy se objevovala jako velekněžka či mistr, se tento rok změnila na Velkou Matku, dárkyni a ochranitelku života. Nabízí se, že se tento rok možná narodí více dětí, protože mnoho nových dušiček čeká na své zrození zde na Zemi. Uvidíme, co nám tento rok přinese. Každopádně umožní zrození zcela nových projektů a realizaci nápadů.

Nový rok i leden jsou ještě na samém začátku. Energetická brána 11. 1. nám umožní uchopit svoji vnitřní sílu a získat přístup ke svým vnitřním zdrojům. Kolem těchto dní máme možnost zaujmout nové stanovisko k situacím, kdy jsme dříve nejednali ze strachu a obav. Postavit se svým strachům a odvážně jednat. Přináší nám to i možnost vyrovnat a harmonizovat protichůdné síly v sobě. Rozhodnout se a dát svým myšlenkám nový směr. Další výrazné energie přináší Novoluní 15. 1., kdy Měsíc i Slunce budou procházet znamením Kozoroha. Zde nastává příhodný čas k započetí nových projektů a jejich ukotvení a zakořenění. Energie tohoto okamžiku může být hnací silou a při vhodném zaměření a spojení se skutečnými cíli své Duše, může tato energie přinést velmi rychlé a úspěšné výsledky. Od tohoto okamžiku bude energie tvoření stoupat a svého vrcholu dosáhne za Úplňku 30. 1. 2010(měsíc ve Lvu a Slunce ve Vodnáři). Tento den se otevře energetická brána, která pomůže našemu Novému Zrození. Tímto dnem se uzavírá a definitivně ukončí energie roku 2009 a otevřeme se skutečně novým energiím roku 2010. Dostáváme novou možnost převzít do rukou žezlo moci nad svým vlastním životem.

Leden je měsíc vody, která ovládá naše city a emoce, což se obvykle projevuje ve vztazích. Proto dejte pozor na ledviny, které strádají v neuspokojivých vztahových situacích. Teplo a slané teplé tekutiny jim pomohou uchovat dostatek energie. Leden je obdobím hluboké zimy, ponoru do ticha a klidu. Doporučuji naladit se na klid a vyrovnanost zimní přírody a využít tuto dobu k retrospekci a tichému rozjímání. Stejně jako příroda odpočívá a sbírá síly, můžeme i my v této části roku trochu zpomalit a s klidem očekávat své Nové Zrození. Hýčkejte sami sebe a dopřejte si dostatek radosti, něhy a pochopení. A nezapomeňte, že lépe než jakýkoliv svetr či kabát, zahřeje teplo lidských dlaní a láskyplné objetí.

Přeji vám všem radostné a úspěšné vykročení. Z břehů Nové Země Mirka P.

"Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek v nezkrácené a neupravené podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka."