Prosinec - Smíření

Máme svůj pomyslný Grál naplněn až po okraj? Provází náš život Láska, Úcta, Pravdivost, Vděčnost, Hojnost, Něžnost, Rovnováha, Moudrost, Souznění, Čistota? Máme tuto pravdu přijatou skrze své vlastnosti pevně v sobě? Jsme ochotni za ni bojovat? Stát si za ní a žít ji? Ano, máme, věřme tomu. Nic není nemožné, nic není nedosažitelné. Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách i možnostech a jsme připraveni, právě tak, jak bychom měli být. Jsme aktivní součástí procesů, které přichází a svým vědomým konáním jsme přinesli a přinášíme nesmírně cenný potenciál, svou vlastní kvalitu, důležitou nejen pro nás, ale i pro celkové dění. Jsme duše, které se vědomě rozhodly prožít tento život právě v této době, právě v těchto důležitých časových úsecích a pomoci při všech přicházejících změnách. Máme v sobě informace o tom, čím a jak pomoci, jaké je naše poslání, v čem chceme tentokráte přispět k přeměnám naší planety, které nadchází. Být jejich součástí. Naše přemoudré duše se k tomuto činu, k této akci, rozhodly samy a na tento okamžik se těšily a připravovaly po mnoho životů. A teď jsou zde a věří, že jsou součástí něčeho velkého a nesmírně důležitého. A byly po celý tento rok. A nejsou zde samy. Přichází mnoho bytostí, průvodců, pomocníků, ochránců, strážců i bojovníků, aby celý proces podpořili. A všichni, všichni věří, v naplnění svých poslání, všichni jsou ochotni pomoci. Aby každá duše, každý člověk dostal možnost odcházet z tohoto světa s pocity: Vykonal jsem všechno, co bylo v mých silách a k mé duši přichází smíření…