Listopad - Čistota

Čistota je dar, se kterým a ve kterém přicházíme na Zemi. Vznikáme v ní, její esenci a kvalitu neseme v sobě po celý svůj život. Záleží jen na nás, zda ji ukryjeme za nepravdivými, nekvalitními skutky a složkami své osobnosti, nebo ji přijmeme jako klenot, jako osobní cnost, přednost a výsadu. Čistotou srdce, myšlenek a činů vytváříme posvátnou energii a prostor, nesoucí všechny kvality naší osobnosti. Rytíři ochraňující Svatý Grál prezentovali svou čistotu svými skutky i činy. Ženy spojené s grálovou energií zachovávaly svou čistotu po celý svůj život, žily v její esenci a vracely se k ní, kdykoliv to bylo jen možné. Spojovaly se s ní, protože jen skrze ni, skrze čistotu svých myšlenek, čistotu svého srdce mohly vnímat a nést svá poslání. Otevírat dále tato poselství svým mužům, dětem, naslouchajícím. Kde je čistota je i pravda, láska, soucit, pochopení. V čistotě je jasnost, skrze niž lze vidět svět takový jaký je, i jakým by chtěl být. Je v ní velká naděje i velké bohatství. Jen my, skrze své vnímání, jednání, naše činy můžeme tuto plnou čistotu vrátit zpět na Zemi. Je tak velmi léčivá. Naše duše touží po své čistotě, naše srdce se k ní přirozeně navrací, naše intuice se jí bystří. Podpořme tento proces naší osobní transformace, nezastavujme jej a věřme, že dokážeme žít a být čistotou. Pro sebe, pro lidi kolem sebe, pro své děti, pro své rodiny, pro svá království…