Červenec - Něžnost

Něha nám zdobí tváře když poprvé spatříme tvář novorozeněte, ženu, která nás okouzlí, či muže, jež se nás s něžností dotýká. Něha je jako křídla motýlí, která nás halí do svého jemného závoje a my se mu poddáváme. Kde není přísnost s důsledností cestou, bývá něha tím, co otevírá brány. Buďte něžní a nikdy nebudete odmítnuti. Buďte silní a něhu mějte v dlaních, byť byly by znaveny prací. Jen lidský dotek umí potěšit mnohem více, než velké množství slov. Něha měkčí cestu člověka k člověku, srdce k srdci, duše k duši. Vyjadřuje naši úctu k druhému, naše skutečné pocity. Zamilovaní mají něhu v očích, vkládají ji do každého pohledu. Jemní a krášlí si svůj svět a splývají s ním. Koupou se v její kráse, sytí svá těla, aby jednou byli schopni nasytit své děti, své rodiny i svá království. S něhou pouštíme strnulost ze svých životů, změkčeni její krásou ustupujeme od zarytých a zakořeněných vzorců. A věříme, že dokážeme vrátit trnům dávnou naději, že i z nich jednou budou květy. Květy jež rozlijí do kraje svou něžnou vůni, aby všichni zamilovaní z ní mohli čerpat svou sílu, inspiraci a být tou něhou. Něhou bez podmínek. Jenom s ní a v ní být, cítit ji, nechat se jí naplnit až po okraj. Žít něhou. Vytvořit svůj osobní, zářivý prostor bezpečí, naplněný touto úchvatnou esencí. Vytvořit místo, kde se k ní můžeme vracet, místo ve svém srdci, místo kdekoliv na světě. Posvátné svou něžnou dimenzí, svým láskyplným prostorem, s bezpečnou náručí, s otevřeným srdcem, s krásnou duší. Něha probouzí. Probouzí v nás další a další nepoznané stránky naší osobnosti. Dejme jim prostor, zrodí se další naše části, které jsou závislé právě na této energii. Které jsou touto úchvatnou energií nasyceny, které ji žijí, šíří ji dál pro nás, pro druhé, pro všechny…