Červen - Hojnost, tvořivost

Tvořivost je krásný dar, který nám byl věnován, abychom dokázali zhmotnit a přinést na Zemi všechno to, co máme v sobě, co dokážeme zrealizovat, co má význam nejen pro nás, ale i pro ostatní. Nezáleží na tom, jak velký objem má naše tvoření, jestli je dokonalé, jestli je z pohledu druhých dostatečné. Tvořivost vždy přináší naši jedinečnost, ukazuje naši stránku, která je vždy nesrovnatelná s kýmkoliv druhým a vždy je úchvatná. Záleží na nás, jak moc jsme ochotni ji vidět, jak moc ji chceme vyjádřit. Vidět i naše skutečné schopnosti i dary. A pracovat s nimi, žít je. Naplňovat své osobní poslání, svou cestu života. Nežijme svůj život naprázdno, naplňme jej tvořivostí. Vraťme mu tím jeho jiskrnost a nádheru. Pracujme tam, kde je nám dobře, s lidmi, které máme rádi. Vytvářejme věci a hodnoty, které mají skutečný význam. Až jednou budeme odcházet a ohlédneme se za sebou, uvidíme kolik jsme toho světu a lidem kolem přinesli. Kolik jsme vytvořili svou opravdovou prací a láskou, kolik toho mělo skutečný význam. A to bude to pravé, jedinečné i úchvatné. Nepromarněme tuto možnost tím, že nás odradí naše nedokonalost, zdánlivá neschopnost, nešikovnost. Zkusme se podívat, co je opravdu za tím. Třeba naše tvoření má mít úplně jiný rozměr a kvalitu, jinou dimenzi. Každý z nás je jedinečný, každý z nás je neuvěřitelný. Každý z nás přináší to s své. Otevíráme-li svou tvořivost, otevíráme cestu k hojnosti. K hojnosti na všech úrovních, ve všech dimenzích i rovinách. Roztáčíme její soukolí, které nám přináší své dary ve všech podobách. Finančních, prožitkových, pocitových. Její zdroj je nevyčerpatelný a jen čeká na impuls, aby nás svou hojností mohl obdařit. Neodmítejme hojnost, neodmítejme lásku, krásu, život. Přijměme hojnost jako někoho, kdo s námi neustále bude, kdo s námi a v nás zůstává, napořád…