Prosinec 2011 - Přijetí daru života

S každým dnem přichází mnoho myšlenek, mnoho nápadů, kterým můžeme vdechnout život. Záleží jen na nás, zda jen pouhou myšlenku dokážeme přetvořit svou radostí a energií na něco, co okouzlí všechny v našem okolí a přinese tolik užitku. Největším darem je, že i mezi mužem a ženou může vzniknout nový život, velký dar. Dar se kterým přichází nová energie, nová osobnost, čistá a nádherná bytost…