Leden 2011 - Očista

S očistou je spojeno odevzdání již nefunkčního, nepotřebného v našem životě. Abychom mohli dosáhnout větší svobody, radosti i volnosti, odchází vše, co již neslouží našemu nejvyššímu dobru, našemu plánu pro tento život. A nemá již pro nás význam. Není důležité jestli to bylo špatné nebo dobré, právě ale splnilo svůj účel a odchází…