Březen 2011 - Vlastní síla    

Jako Slunce má neskutečnou energii a sílu, stejně tak my máme neskutečný potenciál. Pojďme se s ním spojit… Otevírají se nám nové obzory, které nemaji konce. Dokážeme mnohem víc, než si sami vůbec dovolíme připustit, a víc, než dokážeme přijmout. Vlastní síla nám dává odvahu jít za svými sny, touhami i přáním. Možná je tato síla právě ta naše esence, která se skrývá hluboko uvnitř nás a vystoupí, jen když je třeba. V té chvíli stojíme, vědomi si vlastní hodnoty, s odvahou a srdcem otevřeným. Jdeme za tím, co je pro nás nejdůležitější, abych došli svého naplnění.