Téma kalendáře na rok 2011 je Žena (je) Bohyně...

 

Pod všemi obrázky se skrývá téma, související s transformací ženské energie. Ale nejen to, jsou to témata nás všech, nejen žen, nejen ženské energie. Původním záměrem bylo nakreslit kalendář Bohyní, ale postupem času jsem došla k přesvědčení, že skutečná Žena a Bohyně jsou si tak podobné, mají tolik společného, tolik stejných aspektů, že jsou jedna v druhé přirozenou součástí...

 

I. Leden – Očista

S očistou je spojeno odevzdání již nefunkčního, nepotřebného v našem životě. Abychom mohli dosáhnout větší svobody, radosti i volnosti, odchází vše, co již neslouží našemu nejvyššímu dobru, našemu plánu pro tento život. A nemá již pro nás význam. Není důležité jestli to bylo špatné nebo dobré, právě ale splnilo svůj účel a odchází…

 II. Únor – Pokora

S pokorou, láskou a úctou vzhlíží Žena Bohyně k sobě i ke všem ostatním. S úctou přijímá každého a vzdává hold jeho osobě i životní cestě. Svým tělem, které je jako chrám ochraňuje děti, mužům v něm dává naději, spojuje je s jejich vlastní esencí ženské i mužské energie a dovolí jim přijmout ji jako Bohyni. Aby i oni dokázali najít to nejlepší v sobě…

III. Březen – Vlastní síla

Jako Slunce má neskutečnou energii a sílu, stejně tak my máme neskutečný potenciál. Pojďme se s ním spojit… Otevírají se nám nové obzory, které nemaji konce. Dokážeme mnohem víc, než si sami vůbec dovolíme připustit, a víc, než dokážeme přijmout. Vlastní síla nám dává odvahu jít za svými sny, touhami i přáním. Možná je tato síla právě ta naše esence, která se skrývá hluboko uvnitř nás a vystoupí, jen když je třeba. V té chvíli stojíme, vědomi si vlastní hodnoty, s odvahou a srdcem otevřeným. Jdeme za tím, co je pro nás nejdůležitější, abych došli svého naplnění.

 IV. Duben - Záměr

Záměr ve spojení s naší vlastní silou je jako pevné paže lučištníka, který svým šípem přesně míří na cíl. Každý jeho sval slouží tomu jedinému záměru – trefit to, po čem touží. Stejné je tomu i s našimi záměry. Jestliže je procítíme každou částí své bytosti, dosáhneme vytouženého cíle. Pokud jsou i součástí naší životní cesty, není proč v jejich splnění nevěřit. A že zrovna teď nevycházejí tak jak bychom chtěli? Nevadí. Právě teď se zrovna máme něčemu naučit a po zpracování situace se záměr vyplní s ještě větší silou a bohatstvím než jsme čekali.

 V. Květen – Hojnost

Všichni jsme součástí nekonečné hojnosti a máme právo na vše, co si jen vzpomeneme. Stačí pouhá myšlenka, zhmotněná představa na všech úrovních našeho bytí a dostaneme vše, po čem jen toužíme. Po každém detailu našeho snu může následovat jeho vyplnění. Vesmír je zde od toho plnit naše přání, protože hojnost si zasloužíme a máme na ni právo. Ať už jsou přání na fyzické úrovni, nebo jde jen o pocity radosti, lásky, hojnosti. Vše je nám nabízeno a záleží jen na nás, zda si tyto dary vezmeme a naplníme jimi své žití…

 VI. Červen – Radost

Přirozenou součástí života je radost. V dětství je pro nás tak samozřejmá, že není proč nad ní přemýšlet. S přibýající lety jakoby se pomalu vytrácela. Už se na spoustu věcí nedokážeme a nemůžeme dívat jako děti, říkáme si. Ale vždy je tady radost, která je spojena se svobodou, s lehkostí, s radostí z každého dne. Každý den se přece najde chvíle, při které jsme se cítili šťastní. Kdy jsme se usmáli. Čím víc těchto malinkých okamžiků procítíme v obyčejném dnu, tím více radosti bude v našem životě. Tím více nás budou potkávat a stávat se naší přirozenou součástí…

 VII. Červenec – Odevzdání

S lehkostí a odevzdáním jdeme každým dnem. Plně se odevzdáme v situacích, o kterých víme, že jsou pro nás dobré a budou i naším přínosem. Postupně prolomíme bariéry obran a vzdorů , které nám brání vnímat realitu jako svět, ve kterém stojí za to žít. Dokážeme se plně odevzdat nejen lásce, radosti, ale i svému poslání. Neznamená to, že opustíme všechno a nic ostatního nás nebude zajímat. Jen budeme to, co je pro nás právě to pravé, přijímat naplno, se skutečným odevzdáním…

 VIII. Srpen – Posvátnost

Každá bytost nese svou esenci posvátnosti. Byť by to bylo jen zrníčko světla, které září pod naším srdcem, jen jediná kapička, která nese tolik informací o nás i o naší podstatě. Můžeme se sladit s touto jiskrou a nechat prozářit celé své bylí. Všechny ty obyčejné chvíle, které najednou vystoupí ze své všednosti a odhalí pro nás poselství posvátnosti. V každém z okamžiků se nám může na chvilku zastavit srdce, na okamžik zastavíme vnímání a jen prociťujeme svou vlastní posvátnost, svou vlastní jedinečnost..

 IX: Září – Soucítění

Soucítění je druh empatie, kdy vnímáme druhého svým otevřeným srdcem. Nesoudíme, nekritizujeme, jen vnímáme, že právě tohle je on a právě taková je jeho pravda, jeho cesta. Jsme zde, když cítí radost i smutek, když pláče. Mnohdy není třeba slov, naše srdce svou otevřeností prostě jen hlídá jeho prostor a naplňuje jej vibracemi lásky a porozumění. Soucítí, ale nepropadá, je pro druhého potřebnou oporou…

 X. Říjen – Přijetí sama sebe

Díváme se sami sobě do tváře a vnímáme sebe jako někoho jiného. Chtěli bychom být jako ten, nebo jako ona. Mít jeho vlastnosti, bohatství, postavu. V zahlcení informacemi jací bychom měli být, nedáme prostor sami sobě. Tomu s čím jsme přišli na tento svět, své vlastní jedinečnosti, své vlastní esenci. Každý je krásný a dokonalý, pokud využije svého kouzla, své osobnosti. Užívá si své tělo, své nadání, své schopnosti, s radostí, lehkostí a naplno.Naplno přijme to, jaký je a nepátrá po tom jaký není. Přijímáním sama sebe, přijímá i ostatní ve svém okolí…

 XI. Listopad – Žena (je) Bohyně

Podívejte se na ženy ve svém okolí. Vidíte jejich krásu, jejich božskou jiskru? Nebo jen vnímáte ženy jako šedivé stíny a malé bezmocné myšky? Zkusme se podívat do jejich očí… Najdeme v nich, naději, sílu, samostatnost, odvahu, bojovnost! Ale i něhu, lásku a pokoru, se kterou vzhlížejí ke svým dětem a mužům, k druhým ženám. K nám všem. Ve své podstatě je každá žena Bohyně…

 XII. Prosinec – Přijetí daru života

S každým dnem přichází mnoho myšlenek, mnoho nápadů, kterým můžeme vdechnout život. Záleží jen na nás, zda jen pouhou myšlenku dokážeme přetvořit svou radostí a energií na něco, co okouzlí všechny v našem okolí a přinese tolik užitku. Největším darem je, že i mezi mužem a ženou může vzniknout nový život, velký dar. Dar se kterým přichází nová energie, nová osobnost, čistá a nádherná bytost…