Mandalová poselství

Velionoční poselství pro ženy...

06.04.2012 21:22
Při ní jsme seděly, s moudrostí ve tváři, jí slova se slyšely, jak v svatém oltáři, její jsme dostaly, světlo hvězd do dlaní, abychom nesly jej po věky, bez zbraní.   Jejím radám se učily, naslouchat Bohyni, té jež v nás zůstává, a nikdy neviní, pro její lásku...

Nikdo si nesplete lesk v očích své Druhé části - Paulo Coelho (Brida)

31.03.2012 18:59
Dívali jste se někomu užasle do očí s povědomým pocitem, že to co v nich vidíte jste už někde viděli, někde cítili? Projížděla vaším tělem vlna vzrušení a zároveň radosti spojená s vděčností, že tohle všechno můžete vidět a vnímat? Měli jste najednou pocit, že až teď je naprosto...

Probouzení dvouplamenů...

29.11.2011 06:44
  Mocná Agapé volá je zpět, oni reagují na její hlas a probouzejí se. Hledají cestu k sobě, k druhému a naplňují pouto, které je celá tisíciletí posvátně spojovalo. Nesou energii Nové země, rodí děti Nové země a vibračně pozvedají naší planetu. A jejich úkol? Jsou! Jen tím...

Zažehnutí jiskry života...

25.10.2011 06:08
Co pojí ženu, jak křehké má hranice? Kde touha je její, láska i tradice? Kde končí síla srdce teď mého? Tak kde teď cítím dech citu tvého?   Kde můžu být sebou, i dýchat, i žít, kde můžu milovat i chráněna být, tam kde se ukotvím ve vlastní síle, jež jemností propojí vždy...

Poselství královny Guinevery...

18.08.2011 13:52
V pravdě jsem pro lidi toužila žít, naplnit poselství pro vlastní lid, srdce jsem dala těm kteří je mají, ať nikdy víc v lásce své nestrádají.   Žila jsem poselstvím jež žije stále, žila jsem pro lid, pro svého krále, všechno jsem v pravdě snesla své Anglii, a poselstvím...

Grálová poselství pro naši Zemi...

29.07.2011 22:15
Je úsvitů v noci a v nocích je den, jsou pouta tak silná jež nepředčí sen, je síla v nás společná, jež pevně nás pojí, jsou chvíle kdy národ je připraven k boji.   Jsou meče jak z olova a pevnost jim chybí, jsou srdce tak čistá jež věrnost Ti slíbí, jsou nadějí v kalichu, v...

Když nám někdo blízký odchází...

29.07.2011 12:41
  Vyprázdnit číši svou až k tenkému dnu, naplnit poselství posledních dnů, z posledních kousíčku postavit soukolí, než vítr v prach něžně jej rozdrolí.   V okamžik smrti, ve chvíli nejtišší, přichází mír jež bouři mou utiší, utichá vítr na březích jezera, odchází síla jež ke...

Mateřská láska... dcera/matka... matka/dcera...

01.05.2011 12:56
  Vezmi mne do kraje tvých vlastních přání, a ukaž mi to, o čem já nemám zdání, dovol mi dívat se do tvé krásné duše, dovol mi usednout, poslouchat tiše.   Povídej pohádku ze světa dětí, povídej, poslouchám, vždyť čas tak letí, to co teď zažiji nikdy už neztratím, všechno co dáš mi...

Léčení ženské rodové línie...

13.02.2011 14:03
  Léčím zranění všech žen ve vlastní linii, těch které tu jsou, i těch které už nežijí. Pouštím jich bolest do prostoru nebe, aby již nalezly zpět samy sebe.   Žehnám jejich víře, lásce a soucitu, jejich síle, odvaze, vlastnímu pocitu, rovnám linii ženství pro všechny časy, abychom...

Smíření mužské a ženské energie...

13.02.2011 13:59
 Prostor a čistota v průzračné vodě, svoboda, jednota v jediném bodě, prolnutí moudrosti obou svých hemisfér, spojených v jedno, s pomocí vyšších sfér.   Vnímání spojit s úžasnou moudrostí, je darem který se u srdce rozhostí, naplní pohár vlastního života, přinese...
1 | 2 >>