Červenec - Andělé mezi námi

 

 

Máme kolem, mezi námi, spousty krásných bytostí,

v jejích milé přítomnosti poklid se vždy rozhostí.

Nesou v sobě světlo nebe, tyto lidská stvoření,

neboť mají v sobě jiskru andělského složení.

 

Do vínku jim bylo dáno, vidět mnohá příkoří,

žít vždy ryzí, čistou pravdu, pro kterou se rozhoří.

Mají úkol, v tomto světě, přinést světlo do duší,

vrátit lásku, do všech srdcí, ať se krásně rozbuší.

 

Mají sílu vykročit dál, ze všech možných rozcestí,

jejich činy doprovází spousta krásných pověstí.

Dokáží vždy vrátit úsměv, tak kde jsou teď pláče jen,

posvěcen je jimi každý, s kým prožijí pouhý den.

 

Nesou v sobě čisté světlo, jasnost, křehkost, něhu víl,

každému vždy požehnají právě jen ten jeho díl.

Povzbudí nás na své cestě, možná mírně zacílí,

abychom to nejkrásnější v sobě také prožili.

 

Vidí skrze naše přání, skrze mnohá vidění,

díky nímž pak skutečnosti občas krásně pozmění.

 

Neléčí jen naše těla, bolesti i smutky,

andělé se vyznačují právě svými skutky.

Nepoznáš je v davu lidí, když se derou ulicí,

ucítíš je ale blízko, když máš slzy na líci.

 

Mají zvláštní intuici, být vždy právě tu i tam,

aby ten, kdo právě strádá, nezdál se být stále sám.

Nedokáží změnit osud, mají však dar milosti,

který v duších čekajících nádherně se rozhostí.

 

Stačí jenom chvíli vyčkat, zázraky se stanou,

když k nám tihle skvělí lidé vejdou naší branou.

Přinesou nám symbol lásky, důvěry i naděje,

které do nás svěží sílu opět krásně zaseje...