Září - Překrásně žít

 

Mít čestnost na míru, držet svůj slib,

být tím kdo nabádá, že bude líp,

nést všechna poslání, s pokorou, stále,

být tím kdo přináší pro Zemi krále.

 

Mít vlastní rozhodnost, sílu i klid,

věřit dál ve štěstí, jež dá se žít,

být pevným, rozhodným bodem své linie,

která jen díky tím roste a přežije.

 

Poznat, co význam má, kde čeká lež,

být však i pozorným, upřímným též,

stát ve svém názoru, však pružným být,

poznat kdy přitlačit, kdy přidat cit.

 

Číst velká dramata, však se svým klidem,

dostat se do srdcí, ku vlastním lidem,

být moudrým, rozumným, rozvážným v síle,

splnit ty největší odvážné cíle.

 

Být vzorem lehkosti, však mít svou váhu,

na cestě Osudu držet svou dráhu,

nehřát se s výsluní slunce a hvězd,

však klidně vydržet ohnivý křest.

 

Mít humor ve tváři, i v dobách krizí,

zůstávat s pokorou, pravdivý, ryzí,

ctít všechna pravidla posvátných ctností,

být tím kdo velení pevně se zhostí.

 

Žít lásku života, věrnost i čistotu,

nacházet ve vztahu lehkost i dobrotu,

být vděčným partnerem, jež stále cení,

společné souznění, touhy i snění.

 

Otevřít hranice vnímání muže,

dát ženám naději, že i on může,

být tím kdo posvětí lásku i cit,

bez které nedá se překrásně žít...