Leden - Žena

 

Zdravím Tě úžasná, překrásná Ženo,

budiž dál jméno tvé po věky ctěno,

skláním se před tebou, kvalito ctností,

překrásná hladino, jenž nebe hostí.

 

Ctím Tě má úchvatná, odvážná z žen,

jsi plna elánu, síly i změn,

smekajíc před tebou, poklekám k tobě,

jsi pravým posvátným, jež hledám v sobě.

 

Vnímám tě klenote, čistoto ryzí,

v lesku tvých zorniček, strachy mé mizí,

neseš své tradice, skvosty i báje,

ty jsi tím andělem před branou Ráje.

 

Symbole života, Bohyně v těle,

naplň má poznání, ženy mé, cele,

zachyť má volání, z bezbřehé tůně,

uzdrav vše nezdravé, tělo, jež stůně.

 

Probuď mne nejčistší, nejlepší z žen,

vyslov teď jméno mé, jak jméno jmen,

požehnej láskou mi, bych krásně zrála,

dál ve svých poslání i slibech stála.

 

Procitni skrze mne, prolni mé hranice,

vždyť nás žen toužících, stále jsou tisíce,

navracej znamením, každičké z nás,

důvěru, pokoru, čas plný krás…