Srpen - Síla, energie

 

Jen lehce pozvednout svá křídla z duhy,

s pokorou ochránit bratry své, druhy,

ve zbrani, za míru, za kousky dění,

být tím kdo naslouchá, koná i mění.

 

S úctou i kvalitou skrze svá poznání,

zachytit, nacházet, skládat svá poslání,

výzvy i symboly, číst mezi řádky,

dívat se, poznávat, necouvat zpátky.

 

Pevně, vždy kotvící, jak strážce bytí,

nesoucí kvality nejčistších žití,

stojíce na prahu odvážných činů,

ctíme teď sílu svou, i sílu stínů.

 

Po věky vedeni, po léta skrytí,

tvoříme, šlechtíme, kvalitu žití,

skrz vlastní vědomí, činy i boje,

chráníme pravé v nás, moje i tvoje.

 

V družně odvážných, soudržní, pospolu,

ctíme své kvality, moudrost i pokoru,

věrni své přísaze, tesané pevně v nás,

víme, že přichází pro nás ten správný čas.

 

My jako pilíře v síle své, oddaní,

budeme stále stát na straně poslání,

šlechtíce kvality, ctnosti své, poznání,

jsme velkou nadějí, jež mnohé ochrání...