Říjen - Důvěrnost, intimita

 

Milujíc duší, jak spatřit své nebe,

prožívat posvátné, krásné, jež zebe,

dýchat svou modlitbou, po každý čas,

vnímat jak tichounce, zní vlastní hlas.

 

Jihnout svou lehkostí, mírem i silou,

když cesty poznání něžně se vinou.

Vnímat tu nádheru, dary těch dnů,

kdy život pyšní se kvalitou snů.

 

Odvážně, s pokorou přináší setkání,

v němž duše nachází smysl i poznání,

střepinky něžností, kousíčky chvílí,

kdy krásně úžasní, šťastní jsme byli.

 

Po mnoho životů, po mnoho dnů,

skládáme mozaiku činů i snů.

Duše nám šeptají, těla nám prozradí,

kdy láska v nás obou krásně se usadí.

 

Uzavře koloběh, veškerých hledání.

Přichází pokora, krása i poznání.

Těla se nasytí, duše se spojí,

v jediném posvátném, posledním boji.

 

Rozpustí poslední substance vědomí,

které svou kvalitou, v světlo se prolomí.

Spojením posvátným, krví i doteky,

přináší žehnání, lásku nás na věky.

 

Zůstanou svědectví, vzpomínky v čase,

které se rozzáří v cnosti i kráse.

Přinesou pro Zemi kvalitu smíření,

tichounce, s pokorou, přichází vzkříšení…