Listopad - Vášeň, nadšení

 

Vniká nám pod kůži myšlenka, děj,

obrovská exploze, našich snů rej.

Něco se otvírá, něco v nás ligotá,

je v tom však pokora, síla i prostota.

 

Jak jen to nazývat? Jak jen to žít?

Je to snad frekvence, kterou lze mít?

Mění se prázdnota v vášnivé nadšení?

Moudrostí, radostí krásně nás odmění?

 

Svobodně, s pokorou, živly nás zpevňují,

chrám mnohdy nádherný uvnitř nás budují.

V úchvatných kvalitách, které se stupňují,

tvou vášní, nadšením překrásně pulsují.

 

Skrz roušku poznání vytváříš spojení,

jak kovář tepajíc v kovu svá znamení.

 

Stále se stupňujíc s pečetí tvé ctnosti,

rojí se skrz tebe impulzy věčnosti.

 

Vášnivě krášlí tě, čistí i potěší,

když  ve tvé osobě najdou svá přístřeší.

Otvírej dveře dál pro nové sekvence,

ve vášni, v moudrosti máš sílu milence.

 

Vesele, s odvahou, s radostí dávej,

dalším svým poznáním, s nadšením mávej.

Se slovy přichází, skutky i ctnosti,

s moudrostí rodí se skutečné skvosty.

 

Kde vášeň nestrádá, kypí i vzkvétá,

po smutku, depresi je pouhá veta.

Ber si ji na doušky, duši tvou obšťastní,

život tvůj odzdobí, nádherně rozjasní...