Leden - Aktivní působení, žití

 

Pozdravit příbuzné, v rodinném kruhu,

mít v sobě úcty víc, než jen druh k druhu,

pozvednout oponu rodových znamení,

která se projeví v životě, v myšlení.

 

Zachytit posvátnou sílu i šlechetnost,

v  níž předek za předkem smysl má pro čestnost.

Pozvednout kousíčky poslední monstrance,

které tvou linii probudí do tance.

 

Ve víru příštích dnů, pojí se minulé,

znovu se rozzáří, temné i strnulé,

rodí se nádhera, dávno nám ukryta,

přichází do duší, síla i kvalita.

 

Úrovně rodinné, národní, osobní,

opět se probouzí, ve víru pochodní,

kousíčky poselství, chycených v čase,

díky nám statečným, vztyčí se zase.

 

Naslouchej duši své, předkům svým více,

posvátná, národní, plane v nás svíce.

V hrsti své tísníme vědomé jiskření,

které vše zásadní, v pravdu svou promění.

 

Tiše i s pokorou, však ve své zbrani,

jsme jako rytíři z blanických strání.

Stojíme oddaně, druh blízko druhu,

v obrovském, národní, posvátném kruhu.

 

Jednotní, stateční, spojení přísahou,

každý z nás přispívá silou svou, povahou.

Čistí jak lilie, hrdí i cnostní,

jsme jako svátosti po době postní…