Červenec - Sdílení, komunikace, spojení

 

V duchovní čistotě, s čistotou myšlení,

tvoříme kvalitní žití i hmotnění,

neseme nejlepší ctnosti, jenž máme,

pokud svou nenávist, nepokoj vzdáme.

 

Zbaveni zlověstných návyků žití,

nechceme přihlížet, kam den se řítí,

sami si určíme, zda vpřed či zpátky,

půjdeme cestu svou, vlastními vrátky.

 

Smíření s kvalitou, kterou teď smíme,

prožít si v žití své, nad kterým bdíme.

Skrz vlastní nadšení, radost i píli,

necháme stopu svou, tam kde jsme žili.

 

Nemizí poslání, které nás svléká,

ze lží i nečistot, jak dravá řeka,

bychom se pramenem přečistým stali,

mnohem víc dávali, méně si brali.

 

Šlechetní, oddaní, v souladu přijetí,

tvoříme střepinku dalšího století.

S každou svou kvalitou, která je ryzí,

nečestné, zlověstné ztrácí se, mizí.

 

Spojeni společným vědomím kruhu,

máme blíž duší svou ku svému druhu.

Co v kruh náš vložíme, v moudrosti dění,

v uznání, důvěru, milost se mění.

 

Spojení linií úcty své, pokory,

zvedáme ku štěstí poslední závory.

Znovu se zaktivní kolo všech ctností,

každý svých klenotů opět se zhostí…