Červen - Rozkvět, úspěch, blahobyt

 

Odhodit odvážně zbraně své v boji,

vnímat, kdo věrným je, kdo při mně stojí.

Cítit svou svébytnost, pokoru, děj,

symbolů znamení, žehnání rej.

 

Tančit i přetékat, radostí, pílí,

těšit se, veselit každičkou chvílí.

Vnímat tu pulzaci vlastního srdce,

otevřít oči své, nastavit ruce.

 

Provázet nádherné před vlastní vrátka,

byť cesta štěstí je překrásně vratká.

Tak jako baletka na zlatém laně,

roztančit, rozeznít prsty své, dlaně.

 

Tvořit i budovat skrze svá poznání,

v obrovské lásce své, síle i žehnání.

Nenechat ustrnout sílu tvých dlaní,

v nich je teď poklad tvůj, jenž duše chrání.

 

Perličky bolestí, radostí, citů

pod kůží, vědomím, u srdce zní tu.

Probouzí nejtišší zákoutí v duši,

otvírá nemožné, které tak vzruší.

 

Poslední komnata otvírá brány,

by dary naplno byly ti dány,

krášlily duši tvou, srdce tvé, tebe,

tak aby na Zemi, žilo tvé nebe...