Září - Mystická poznání

 

Mystická poznání, plna jsou vnitřních krás,

pro všechny tady jsou, pokud je jejich čas,

pokud se probudí, duše skrz člověka,

pokud se naplní, touha jich, odvěká.

 

Když je žák připraven, učitel přichází,

touha dál učit se, oba je provází,

dotknout se posvátných, tajemných poznání,

to je to magické, co oba pohání.

 

Pochopit, třeba část, moudrosti světa,

vnímat, kdy posvátně zní každá věta,

kdy duše naslouchá, učí se, raduje,

když ve svém poznání, posun svůj spatřuje.

 

Nestát a netonout v životní mělčině,

vždyť další zkušenost nepřijde nečinně,

máme své úkoly, lekce i dramata,

někdy jsou úchvatné, jindy snad od bláta.

 

Dál ale hledáme, smysl všech hledání,

abychom sklízeli plody své, poznání,

byli vždy moudřejší, vždyť duše ví to,

že jenom zkušenost, boží je síto.

 

S mírou tvých poznání, skutků i prožití,

duše tvá, zkušenost, do sebe procítí,

bude víc moudřejší, bude znát více,

její zář zkvalitní, jak plamen svíce.

 

Naslouchej učení, tolik Tě formuje,

duše tvá poznáním, prožitky, pulzuje,

oba jste učenci mystiky života,

tam kde je poznání, nebývá prázdnota…