Říjen - Posvátné duše

 

Jak lidské příběhy zapsány v čase,

střetnou se osudy v záměru, v kráse,

spojí se posvátná chvíle i dění,

to, co teď přichází, podstatné mění.

 

V jediném momentu, minutě, vteřině,

spojí se záměry, v jediné rovině,

dvě duše, dvě těla, dvě živé bytosti,

plně se potkají, v duších i v lidskosti.

 

Dráhy dvou životů, střetnou se na chvíli,

aby svá poslání, úkoly, plnili,

dostali do vínku, pro tuto planetu,

zachytit lásku svou, v síle i rozkvětu.

 

Vydechnou společně pod tíhou znamení,

pod množstvím poznání, víry i souznění,

.držíce záměry v linii čestnosti,

stanou se pilíři, pravdy i vděčnosti.

 

Síla dvou plamenů, jež jimi pulzuje,

posvátné otvírá, skutečné spatřuje,

tvoří i buduje, radí i nachází,

oba dál v posláních, učí i přetváří.

 

Skrz další setkání, těchto dvou bytostí,

spouští se na Zemi, přívaly milosti,

kotví se okolím předloha vzácnosti,

člověk je podoben pravdě, své ryzosti.

 

Pokleknou před druhým, s pokorou ve tváři,

duše v nich prosvítá, nádherně zazáří,

pojí je paprsky v duhovém jiskření,

prosté i nevšední, posvátným promění...