Srpen - Posvátná léčení


Prostorné srdce, v obrovském souznění,

duše jenž splynou, ve chvíli smíření,

kratičké zprávy v tepu tvém, v zápěstí,

nezměrná radost, v tobě se nezměstí.


Úchvatné štěstí, krása i důstojnost,

prochází tiše, s pokorou, v důvěrnost,

tisknou se dlaně v niterném objetí,

odchází zmatek, nechuť i prokletí.


Záře dvou očí, duší dvou jiskření,

slova jenž v skutky, v činy se promění,

invaze lásky, skrz lidské bytosti,

pro naši planetu, v síle i křehkosti.


Tichost i soulad, v nejvyšším záměru,

když srdce cítí, lásku i důvěru,

odvážná síla, otvírá poznání:

Skrz lásku plyne, pokora, žehnání.


V objetí stojí, dva páry duší,

jímž láska, soulad, úchvatně sluší,

skrze jich lásku, soucit i smíření,

přichází v Zemi posvátná léčení.


Slova se mísí, v mantry se stávají,

zvukovou stopu, pro Zemi dávají,

jako déšť padají, v žíznivé bytosti,

déšť, který nesou, třpytí se v radosti.


Poslouchej, utichni, duše teď šeptají,

že cestu k sobě, mnohé si hledají,

by mohly ulehnout, usednout nejblíže,

lásku svou zakoušet, z jednoho talíře.


By byly v předloze, jich pravých stvoření,

vzbuzeny, odkryty, podstaty tvoření,

poznány studnice, obrovský klenotů,

skrz jejich poslání, lásku i dobrotu.

Tato fotogalerie je prázdná.