Kalendářové obrázky 2016 - Naše mise


Vítá nás další Nový rok a s ním nová poselství do našich životů. Jaké bude tentokrát? Čím nás osloví? Bude se nás týkat?


Věřím, že bude.


Probouzí a otevírá náš prostor pro poznání své vlastní mise na této planetě, v tomto životě, v této době. Za podmínek, které žijeme, v prostoru, jehož jsme součástí, s dary, jenž mám v sobě. Všichni, malí, velcí, moudří, známí i neznámí jsme součástí obrovského celku. Jsme součást obrovského stvoření, které pulzuje, žije a tvoří, tak jako my. Jsme součástí úchvatné energie, která je obsažena v každém z nás a je tolik potřebná pro naše životy. Nejsme nepotřebnou částečkou, ani bezvýznamným kolečkem soukolí. Každý, naprosto každý, máme svůj význam, své poslání, svou vlastí energetickou stopu. A je také na každém z nás, zda se vnímáme jako bytost s moudrostí i dary, které nám byly předány. Zda jsme tvůrčí a podpůrnou buňkou procesu žití na této planetě.


Nemusíme mít nebetyčné cíle. Stačí jen vnímat, že i já jsem důležitá součást něčeho úchvatného a nepopsatelného. Že i já, mám svůj vlastní význam, svou vizi a důvod, proč jsem se narodil právě tady, na naší planetě, v této důležité době.


Probouzí se v nás mnohem víc, než kdy jindy, pocit být důležitým i užitečným. To duše nás pohání, popostrkuje. Ona ví, mnohem více o našem poslání. O tom, který z pokladů, klenotů, cností neseme právě my, v naší bytosti.

Ví, jak moc jsme důležití.


Vnímejme svou velkou touhu projevit se a tvořit tak, jak nám bylo dáno do vínku, po mnoho našich životů. Nejsme zde "náhodou".


Máme svůj význam, poslání i poselství.

Kalendářové obrázky 2016

Tato fotogalerie je prázdná.