Srpen 2014 - Společná poslání

 

Andělský kmen - Chia Zhun Zan La – Yung

 

Vyšlo mé světlo, jak světlo všech dnů,

s Tebou se střetlo, v krajině snů,

utichla volání, hukoty řek,

něco se změnilo, přišel můj vděk.

 

Utichla slova, neměla významu,

ticho se sneslo, nevině do chrámu,

tiskla jsem vděčnost, v krajině srdeční,

byli jsme spolu, spolu a bezpeční.

 

Sestoupil posel v největší ze zvěstí,

tančící touhou, tančící pro štěstí,

připoután svobodou, volností dnů,

propojil život, s hranicí snů.

 

Střetly se smysly, pocity, vnímání,

skrz Tebe cítím, cestu i poslání,

náručí plnou, tvé velké vděčnosti,

láska mne prolnula v nesmírné něžnosti.

 

V největší svátosti, kdy vnímám Tě já,

smíření propojí, co spojit teď má,

nebudou slova, věty, či poselství,

duší se halí, halí se v tajemství.

 

V nejhlubším spojení s díky Tě zřím,

děkuji za to, s díky, že smím,

děkuji v pokoře každičké chvíli,

když s láskou, důvěrou, jedním jsme byli.

 

Býval jsem mužem jež ve vší své síle,

budoval horlivě, plány i cíle,

nesl jsem zástavu, nevzdával boje,

osudy ostatních byly i moje.

 

 Najednou stoupám, vzdávám se iluzí,

všechno to nádherné, pro mě Tě nemrzí,

odkládám boje, a nacházím příměří,

co dávám Tobě, v slovech se neměří.

 

Dostal jsem možnost, dotknout se anděla,

do této chvíle, to duše má nesměla,

nebyl jsem vděčným, já pouze jsem směl,

dotknout se Tebe, skrz hranici těl.

 

Však srdce se spojila, zažila jiskření,

při našem setkání, leccos se promění,

poslání duše, láska i hlubina,

skrz naše souznění proces se začíná.

 

Co dáme světu, je tak velký dar,

proto jsme spolu, my proto jsme pár,

společné poslání, plody své sklidí,

když láskou mění se, tisíce lidí.

Tato fotogalerie je prázdná.