Květen 2014 - Naplnění

 

Andělský kmen - Ionatu – Etillah

 

Máme své sny, jež tvarují budoucí,

máme svá přání, tolik jsou žádoucí,

máme své touhy, i cíle, i kroky,

které nás vedou v dál, po dny i roky.

 

Máme svou sílu, když spěcháme vpřed,

vnímáme rychle, kdy krásný je svět,

kdy toužíme zastavit, usednout, stát,

plně si procítit: „Jsem tady rád!“

 

Máme svou duši, ta vykvétá v radosti,

když jdeme cestou svou, ve vlastní jasnosti,

máme své srdce, je pohárem pro ctnosti,

když city plní nás, nadmírou hojnosti.

 

Do každé buňky, do její paměti,

pocity štěstí plně se rozletí,

když máme důvěru proměnit snění,

na pravý skutek svůj, v uskutečnění.

 

Vykouzlit úžasné byť v barvách duhy,

vyléčit strasti své, smutky i dluhy,

pozlatit, posvětit, to co v nás pulzuje,

když srdce s druhým se, škádlí i miluje.

 

Žije a září, kvete i zní,

láska jež naplní podstatu dní,

rozproudí mrznoucí, tající ledy,

nabídne živoucí, vize či vhledy.

 

Dokáže občerstvit, uhasit žízeň,

najděme k lásce své, cestu i přízeň,

plňme se radostí, štěstím svým navzdory,

láska je bezpečná, nestaví závory.

 

Propojí, přemostí, souzněním spojí,

duše dvě posvátně, ač byly dvojí,

v jediném souzvuku, splynutím navěky,

lásky se naplní skrz naše doteky.

Tato fotogalerie je prázdná.