Červenec 2014 - Přijetí a ukotvení darů

 

Andělský kmen - Mahata – Agrah

 

Upřímným pohledem vybízet k radosti,

vnímat své chyby, také však přednosti,

stát ve své světle a těšit se z něj,

život svůj vnímat, jak krásný děj.

 

S respektem dávat, přijímat též,

vnímat kde sídlí s pravdou i lež,

kde kvetou květy, kde pouze poupata,

procitnout v kráse, v kráse své ze zlata.

 

Poslouchat písně duší všech lidí,

otevřít oči, nechť opět vidí,

ať znovu vzplanou jiskřičky zorniček,

tak jako plameny vznítí se u svíček.

 

S dary jež přichází tvořit a žít,

obrazem božského stávat se, být,

přinášet mnohé, jež z hloubky k nám plyne,

vnímat to pravé své, přes všechno jiné.

 

Rozsévat dary do půdy u brodu,

abychom sklidili více než úrodu,

uvidět obraz, jež duše nám vytváří,

skrz božskou projekci vstupuje do tváří.

 

My jsme ti, kdož tvoří reálnost dnů,

vytváří budoucí, v síle svých snů,

přijměme odvážně dary jež zrají,

ať svoji podobu, plody nám dají.

 

Nenechte promarnit proudy svých vjemů,

dostůj sobě, všemu teď svému,

co vlastní bude nám, jedinečné,

to je to pravdivé, neskutečné.

 

V proudu své pravdy, pravdy té ryzí,

veškerá pochybnost v důvěře mizí,

vystoupí podstatné, vlastní a tvoje,

stáváš se odrazem božského zdroje.

Tato fotogalerie je prázdná.