Přenos lásky / Transporting of Love

 

Vždycky jsem měla sen, vytvářet něco krásného, užitečného, uklidňujícího, úžasného a jedinečného. Pracovat s něčím, na něčem a pro něco, co se dotýká duší i srdcí mnoha lidí a naplňuje je čímsi nepopsatelně krásný i úchvatným. Nebo je jen tak pohladí, potěší.

 

Dovolila jsem si skrze barvy, tvary, křivky svých obrázků vyjádřit to nejniternější, které do mne vstupuje, rezonuje se mnou, to, co bych tomuto světu i životu chtěla předat. Nevím jestli vyplním dokonale své vize a představy, ale dám do toho svou maximální snahu i péči.

 

Další částí, kousíčkem cesty k naplnění mého snu je i vytvoření tohoto kalendáře.

 

Témata, inspirace, úrovně, které se v něm prolínají, jsou obrazem našeho pozemského života, vykveteného v mnoha barvách. V obrázcích se objevuje energie lásky partnerské, lásky k sobě, lásky bezpodmínečné, posvátné, mystické, nebeské, nadpozemské. Lásky člověka k člověku, lásky praposvátné, dvouplamenné, lásky duše k duši, člověka k člověku, ženy k muži či naopak.

 

Přenos energie lásky přicházející skrze malbu má podnítit naši touhu uvidět a vnímat svět se srdcem otevřeným, s důvěrou, láskou, s odvahou žít to, co je nám tak blízké a přirozené. Žít své sny, přání, prociťovat své opravdové tužby, naplňovat je, být jimi.

 

Neslíbím Vám, že obrázky přinesou zázraky. Ale věřím, že budou manifestovat nějakou z úrovní, z částí Vaší duše. Projeví některou z neuskutečněných tužeb, nevyslovených přání a podpoří  ji v procesu realizace.

 

Pro mne bude největší odměnou, když se pohledem na obrázky, ve Vás rozhostí radost, vnitřní klid a dokážete jen tak být. Se sebou, u sebe, se svými pocity, s tím kousíčkem vlastní posvátnosti. Myslím, že už v té chvíli se leccos může nádherně přeskládat, vyléčit, utišit.

 

Láska přicházející skrze obrázky je žehnání i krása, lék i uzdravení. Láska je to, co nás přivádí k cíli, k sobě, k druhým. Láska je… občerstvuje naše krásné duše a přináší do života tolik potřebnou energii bezpečí, soucítění, vnímání sebe sama, pochopení, uskutečnění.

 

Každý z obrázků přicházel, rodil se, právě v ten jeho pravý čas. Text vznikal v proudu podporující a tvořivé maharické energie prostupující všech dvanáct nám nejbližších dimenzí. Obrázky v nás mají aktivovat naše nejvyšší úrovně - dimenze 10 až 12.

 

Mohou nám připomenout, že jsme příslušníky andělské lidské rasy, pomoci nám rozpomenout se na naši skutečnou, obrovskou kvalitu, kterou v sobě neseme. Na naši úlohu strážců naší planety, naší pozemské úrovně lásky, našeho energetického systému. Připomenout nám, že naposledy jsme směli s touto energií pracovat právě v době Atlantidy, kdy byla tato energie, pro nás přirozená a přístupná, součástí našich životů. Proto nám pohled na obrázky může být nejen příjemný, ale může v nás vyvolávat „známý“ pocit něčeho nám hodně blízkého, nepopsatelně důvěrného. Dotýkajícího se našeho kristovského základu. Našeho andělského prapůvodu. Naší čisté linie, s propojením k dvanácti andělským rasám, čistým, neporušeným, prapůvodcům naší lidské rasy. Každý z dvanácti měsíců je věnován jedné z těchto ras, jednomu z andělských kmenů, jehož název je uveden u každého z  měsíců, v této příloze kalendáře.

 

Tímto nabízím nalezení další úrovně a poselství obrázků. Možná nás více podnítí ptát se: „Kdo jsem já? Odkud pocházím? Co je mým úkolem?“

 

Obrázky slouží také k ukotvení i přijetí energií a frekvencí, které jsou důležité pro podporu planetární vzestupné vlny, spojené s navyšováním vibrací. Podporují získání i přijetí jiných složek prvotních proudů životních sil z jejich široké spektra. V obrázcích se objevují barvy duhy, kousíčky duhového spektra, symbolizující jednu z této vzácně přicházející frekvence – Heliotalické frekvence. Extremně silné a léčivé ascenční energie, která k nám na planetu sestupuje jen v nejdůležitějších úsecích vývoje a vzestupu naší Země.

 

Je mi ctí i potěšením vyjádřit svá poselství skrze tyto obrázky, podpořit naši práci na sobě, pootevřít dveře našeho vnímání, dopomoci s vzestupným procesem naší planety … za což nesmírně děkuji.

 

Tato fotogalerie je prázdná.