Tor

Nejvýznamnějším posvátným místem v okolí Glastonbury byl nepochybně pahorek známý pod názvem Glastonbury Tor a nebo také Tor Hill. Jak ukázaly archeologické výzkumy i tento vrcholek byl užívaný od nejstarších prehistorických dob. Byly zde dokonce nalezeny pozůstatky tvrze z 5. století. Ta byla později nahrazena středověkým kostelíkem sv. Michaela. Jenomže dne 11. září 1275 postihlo tento kraj zemětřesení a postihlo bohužel i tento kostelík. Místo něj byl v roce 1360 postaven nový kostel Sv. Michaela, ale i ten se dochoval už pouze jako zřícenina. Glastonbury leží na prastaré linii sv. Michala vedoucí z Cornwallu do Hoptonu. Tor Hill má podlouhlý tvar a svojí osou ve směru jihozápad-severovýchod kopíruje právě tuto linii. Celý pahorek je stupňovitý, jenž se skládá ze sedmi teras, takže vlastně vypadá jako podlouhlá šišatá pyramida. Účel těchto teras nebyl dosud vysvětlen. V minulých dobách bylo okolí Glatonbury zalito bažinami, ze kterých vyčníval právě tento pahorek jako ostrov, legendární ostrov, Avalon…

Na vrcholku Toru jsme ukotvovali Bránu 9.11.11...