Stonehenge

Pochází přibližně z roku 1900 př.n.l., kdy byl vystavěn kruh s průměrem100 m z vnější strany tvořený příkopem a z vnitřní strany valem. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda zpevnila.

V roce 1750 př.n.l. byly vystavěny dva kruhy vztyčených kamenů uprostřed kruhu příkopu. Kameny vnějšího kruhu byly necelých pět metrů vysoké a téměř dva metry silné. Na těchto kamenech ležela souvislá řada kamenů vodorovných, které byly na těch vertikálních uchycené pomocí výstupků na vrcholu. Mnoho z nich však spadlo dolů. Kameny vnitřního kruhu byly podstatně menší, jen 2m vysoké.

V roce 1650 př.n.l. byly vystavěny dvě podkovy. Vnější byla tvořena pěti „Trilitony“. Triliton je soustava tří kamenů, kde jsou dva kolmé a jeden vodorovný, přičemž ten vodorovný na nich leží. Největší z těchto trilitonů je 8,5 m vysoký. Kameny vnitřní podkovy jsou velikostí podobné kamenům vnitřního kruhu, tedy asi 2 m vysoké. Celý komplex byl dokončen okolo roku 1400 př.n.l.

Když jsme tak přišli začínalo lehce pršet a nad kameným kruhem se vytvořila krásná duha… Mezi kameny byla silná energie a průvodce nám nastínil, jak teprve nyní bylo zjštěno, jak Stonehenge je a byl pro zdejší kraj důležitý. Podle něj se prý určovaly polohy měst i směry silnic. Největší význam měl ale pro náboženské rituály druidů, které se provádí i nyní, v době keltských svátků, dle prastarých tradic…

Byli jsme posledními návštěvníky letošního roku…