Chalice Well

Chalice Well je malá zahrada a nalézá se v úpatí posvátného pahorku Tor Hill. Je to nádherná zahrada jejímž hlavním objektem je posvátná kalichová studna. Od středověku se vodě pocházející z této studny připisují zázračná uzdravení. K tomuto prameni se váže legenda vztahující se k Josefu Arimatejskému. Dle této legendy právě zde Josef uschoval legendární Grál, z něhož pil Ježíš Kristus při poslední večeři a ve kterém proměnil víno na svojí krev. Na tom místě pak prý vytryskl ze země tento načervenalý „krvavý“ pramen“.